Persbericht

Oproep: foto's gevraagd

De Nederlandse raad voor public affairs van de kerk zoekt foto's voor fotocollages, te gebruiken bij tentoonstelingen, open dagen en dergelijke van de kerk. Gevraagd worden:

- Digitale foto's in JPEG-formaat van belangrijke gebeurtenissen voor u en uw gezin. Bijvoorbeeld foto's van doop, tempelhuwelijk, zending, gezinsavond, naam en zegen voor baby etc. - Ouderwets gedrukte foto's zijn ook welkom, maar bedenk wel dat er een risico bestaat op kwijtraken van de post.

Stuur de foto's per e-mail naar gvreven(at)hotmail.com of per post naar G. Vreven, Marezatenstraat 34, 7312 TK Apeldoorn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.