Persbericht

Ouderling Bednar bezoekt Europese pioniers

Einde van bezoek van apostel aan vijf landen in Midden-Europa

‘We bezoeken heiligen die het fundament van de kerk leggen voor de komende generaties’, zei ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens zijn rondreis door Midden-Europa afgelopen oktober. Ouderling Bednar werd vergezeld door zijn vrouw, Susan, en andere leiders bij zijn bezoek aan Zwitserland, Albanië, Oostenrijk, Hongarije en Roemenië.

De reis begon op zaterdag 8 oktober 2022 in Genève (Zwitserland) met een bijeenkomst voor hooggeplaatste diplomaten van de Verenigde Naties en vertegenwoordigers van wereldwijde organisaties die samen met de kerk aan humanitairehulpprojecten werken. Op zondag 16 oktober werd de rondreis afgesloten in Boekarest met speciale erediensten voor alle heiligen der laatste dagen in Roemenië.

‘We vonden dat het weer tijd was om een bezoek af te leggen en deze mensen te prijzen voor hun getrouwheid en toewijding, en tot hen te getuigen’, zei ouderling Bednar.

Pioniers in Albanië

De pioniers in Albanië hebben jaren uitgekeken naar een bezoek van een apostel. ‘Ik denk dat we groei vaak in cijfers meten. De aantallen zijn hier niet groot, maar we kunnen de kracht van de trouwe [Albanese] heiligen voelen. Het is moeilijk voor ze geweest dat ze door corona niet konden vergaderen, maar nu kunnen ze weer bijeenkomsten houden’, legde ouderling Bednar uit tijdens zijn bezoek aan Tirana, de hoofdstad en grootste stad van Albanië.

‘Je hoeft geen handkar te trekken om een pionier te zijn’, zei zuster Bednar. ‘Je hebt enkel groot geloof nodig, met name in gebieden zoals hier, waar er weinig leden van de kerk zijn.’

Op dinsdag 11 oktober 2022 werd er een speciale bijeenkomst in Tirana gehouden voor zendelingen die in Albanië, Cyprus, Griekenland, Kosovo en Noord-Macedonië dienen. Leden kwamen in een conferentiezaal voor een avonddevotional bijeen.

Jetmir Hysi, president van de ring Tirana (Albanië), zei dat de kerk dit jaar een mijlpaal heeft bereikt. In juni 1992 kwamen de eerste zendelingen naar Albanië.

‘De kerk bestaat hier nu ongeveer 30 jaar. Er zijn nu jonge mannen en vrouwen die trouwen en gezinnen stichten. Hierdoor krijgen we nu een tweede generatie leden van de kerk’, zei president Hysi.

Dorjana en Erald Veliu waren het eerste jonge echtpaar uit Albanië dat een tempelhuwelijk sloot. Op 3 augustus 2005 reisden ze naar Frankfurt (Duitsland) voor hun huwelijk. Momenteel voeden ze twee kinderen met het evangelie op.

‘We zien onszelf niet echt als pioniers, omdat er genoeg anderen zijn die veel meer dan wij hebben gedaan en meer betrokken bij de kerk zijn geweest dan wij’, zei Erald Veliu, raadgever in het ringpresidium. ‘Als mensen me vragen wat het inhoudt om lid van de kerk te zijn, dan antwoorden we dat we een baken proberen te zijn, een licht dat anderen naar hun eindbestemming leidt.’

Momenteel wordt er voor 2023 een viering gepland ter ere van de vestiging van de kerk in Albanië.

‘Ik geloof dat de kerk hier een stralende toekomst tegemoet gaat. Op dit fundament van geloof in de Heiland zal een steeds sterkere structuur ontstaan’, merkte ouderling Bednar op.

Focus op de ‘opkomende generatie’

De leiders richtten zich voornamelijk tot de jeugd en jongvolwassenen (die veelal de ‘opkomende generatie’ worden genoemd), nu de kerk in Midden-Europa blijft groeien.

In Wenen (Oostenrijk) sprak ouderling Bednar over de nieuwe leidraad ‘Voor de kracht van de jeugd’ tijdens een speciale bijeenkomst voor tieners en hun leidinggevenden.

‘Ik heb vandaag geleerd dat Jezus en God er voor ons zijn wanneer we hen nodig hebben’, zei Jakob Husz, een jongere uit Oostenrijk.

Zuster Bednar zei dat het een geweldig moment was om Wenen te bezoeken nu er een nieuwe tempel in de stad is aangekondigd.

Studenten van de Cumorah Academy, een school in Tsjechië, kwamen naar een bijeenkomst waarin ze vragen konden stellen aan de apostel.

‘De jeugd van de kerk is de toekomst van de kerk. In een wereld die in chaos en verwarring toeneemt, voelen we de urgentie om de jonge mensen te helpen een stevig fundament op de rots van Christus te bouwen’, zei ouderling Bednar.

Tempels in Midden-Europa

Terwijl heiligen der laatste dagen in Midden-Europa hun geloof versterken, zijn er plannen om een tempel in Oostenrijk en Hongarije te bouwen.

‘Met betrekking tot de tempel adviseren we u om hem niet enkel als een gebouw te zien, hoe mooi en grandioos tempels ook zijn. Het gaat niet om het gebouw. Het gaat om de Heer Jezus Christus en hoe we met Hem door middel van tempelverbonden en -verordeningen een juk kunnen vormen’, legde ouderling Bednar uit.

‘De kerk staat hier nog in de kinderschoenen. De meesten van ons zijn eerstegeneratieleden. […] Ik geloof dat ons kleine ledenaantal ons sterker maakt en ervoor zorgt dat we alle zegeningen van het evangelie waarderen, waaronder de tempel, aangezien we hier nog geen tempel hebben’, zei Radu Stoica, een pionier in Roemenië en districtspresident van Brasov.

Er zijn ongeveer 3000 heiligen der laatste dagen in Roemenië, een land gekenmerkt door orthodoxe tradities.

‘Mensen geloven in God. Ze zijn opgevoed met geloof in God, maar het is soms moeilijk om bepaalde dingen te veranderen’, zei president Stoica, die op 9-jarige leeftijd lid van de Kerk van Jezus Christus werd.

Ouderling Bednar sloot zijn reis af met een bezoek aan Boedapest (Hongarije) en Boekarest (Roemenië), waar hij voor zijn terugreis naar Utah tot zendelingen en plaatselijke kerkgemeenten sprak.

‘De vreugde van het evangelie, de liefde en broederschap stralen van hun gezicht’, waren ouderling Bednars afsluitende woorden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.