Persberichten

Ouderling Jeffrey R. Holland bezoekt Edinburgh in het kader van een kerkelijk jubileumjaar

Ouderling Jeffrey R. Holland, van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) heeft op 6–7 juni in het kader van het jubileum van de eerste dopelingen van de kerk in Schotland 175 jaar geleden, een bezoek gebracht aan de leden en zendelingen van de kerk in Edinburgh.  Ouderling Holland bracht hulde aan het geloof van duizenden vroeg-kerkelijke pioniers die zich in Schotland bij de kerk aansloten, en aan het erfgoed dat zij de hedendaagse Schotse leden nalieten. 

In 1840 wijdde ouderling Orson Pratt – een vroege apostel – Schotland toe aan de prediking van het evangelie, met indrukwekkende resultaten.  In de daaropvolgende twintig jaar traden ruim tienduizend Schotten tot de kerk toe.

In een zondagse bijeenkomst die in 56 ringen [diocesen] verspreid over Noord-Europa live werd uitgezonden, sprak ouderling Holland over zijn geloof in de Schriften en de geestelijke overtuiging die hij kreeg toen hij als zendeling in Groot-Brittannië werkzaam was:

‘De geestelijke ervaringen en heilige bevestigingen die ik van de Heiland en zijn herstelde kerk kreeg, ervoer ik voor het eerst toen ik hier in het Verenigd Koninkrijk als jongeman op zending was en in het Boek van Mormon las.’

Hij vervolgde: ‘Het Boek van Mormon is de leidraad in zowel mijn intellectuele als geestelijke leven, het is de klassieker onder de klassiekers, een herbevestiging van de Bijbel, een stem uit het stof, een getuige van Christus, het woord des Heren tot zaligheid.’

Zij die de zondagse uitzending bijwoonden, spraken enthousiast over de bijeenkomst in Edinburgh:

‘Een kenmerk van een goede bijeenkomst is dat je beter weggaat dan je gekomen bent. Ik ga weg met een hernieuwd gevoel van enthousiasme.’   (Penny Casey uit Dalkeith)

‘Het is echt bijzonder dat een apostel van de Heer een indrukwekkend getuigenis van de Heiland Jezus Christus, zijn evangelie en het belang van het Boek van Mormon geeft […]. Ik ga het daar zeker met mijn vrienden over hebben.’  (Simon Beveridge uit Edinburgh)

Een welbekend zendeling die aan het eind van de 19de-eeuw in Schotland predikte, was David O. McKay, die later president van de kerk zou worden.  Hij had toen hij op zending was op een gegeven moment heimwee en zei dat hij, toen ze op straat waren, een inscriptie op een muur zag staan: ‘Wat ge ook doet, doe het goed’. Dat beurde hem op.  Die woorden staan nu op een monument in de tuin van het zendingshuis van de kerk in Edinburgh.

Ouderling Holland woonde van 1990–1993 in het Verenigd Koninkrijk, toen hij daar werkzaam was als president van het kerkgebied Europa-Noord.  Hij werd in 1994 tot lid van het Quorum der Twaalf Apostelen geordend. Ten tijde van deze roeping was ouderling Holland lid van het Eerste Quorum der Zeventig, waartoe hij in 1989 geroepen was.  Van 1980 tot zijn roeping als kerkleider in 1989 was Jeffrey R. Holland de negende president van de Brigham Young University in Provo (Utah, VS). Hij is een voormalig commissaris van onderwijs van de kerk. 

https://www.lds.org/church/leader/jeffrey-r-holland?lang=eng

Er zijn ruim 26 duizend leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Schotland. In het hele Verenigd Koninkrijk heeft de kerk in totaal 186 duizend leden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.