Persbericht

Ouderling Massimo De Feo woont high-level EU-bijeenkomst met religieuze leiders bij

Op vrijdag 14 januari 2022 woonde ouderling Massimo De Feo, president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een EU-bijeenkomst bij met hooggeplaatste vertegenwoordigers van christelijke, islamitische en joodse religies en humanistische en niet-confessionele organisaties.

High level meeting EU 01Download Photo

Hij was daar op uitnodiging van commissaris Margaritis Schinas, vicepresident van de Europese Commissie, om de voortgang van de Conferentie over de toekomst van Europa te bespreken. Vicepresident Dubravka Šuica voegde zich bij hem. Wegens COVID-maatregelen werd de bijeenkomst online gehouden.

De Conferentie over de toekomst van Europa is een initiatief waarbij Europese burgers van gedachten kunnen wisselen over de uitdagingen en prioriteiten van Europa. In de bijeenkomst werden veel van de tot dusver gedeelde ideeën en voorstellen rond de conferentiethema’s besproken, waaronder klimaatverandering, gezondheid, economie en werkgelegenheid, digitale transformatie, rechtsorde, veiligheid, migratie en het buitenlands beleid van de EU. De verwachting is dat de conferentie in het voorjaar van 2022 wordt afgerond.

In deze context sprak ouderling De Feo over klimaatverandering. Hij zei: ‘Voor gelovigen is het beschermen van onze planeet niet enkel een kwestie van overleven. De aarde is ons thuis en we beschouwen haar als een schepping en geschenk van God.’ Vervolgens sprak hij over migratie. Hij wees op het feit dat uit het meest recente interim-rapport blijkt dat ‘dit het meest polariserende onderwerp is’ en hij spoorde de vertegenwoordigers van de EU-instellingen aan om acht te slaan op deze verschillende geluiden. Hij zei: ‘Als kerk zullen we vluchtelingen en migranten hulp en ondersteuning blijven bieden in samenwerking met niet-gouvernementele en overheidsorganisaties, zoals we dat al veertig jaar, vanaf het begin van onze wereldwijde humanitaire hulp, doen.’

Hij herinnerde de Europese Commissie er ook aan dat ‘ware solidariteit tussen lidstaten nodig is om discriminatie tegen te gaan en de menselijke waardigheid van iedere migrant in acht te nemen.’ Ouderling De Feo sprak tot slot over de Europese en wereldwijde betrokkenheid van de kerk bij het welzijn van al Gods kinderen. Na de openingswoorden van de vertegenwoordigers volgde er een bespreking over de overige thema’s.

Deze bijeenkomst was onderdeel van de open, transparante en geregelde dialoog met de Europese instellingen in het kader van Artikel 17 VWEU [Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie]. De Europese Commissie zal een rapport publiceren.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een christelijk geloof met een half miljoen leden in Europa, werkt samen met politieke en institutionele organen en zoekt contact met godsdienstige, maatschappelijke en internationale niet-gouvernementele organisaties.

U kunt meer over het kerkkantoor voor EU- en internationale aangelegenheden te weten komen op de Facebook-pagina: www.facebook.com/CHURCHinEU

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.