TemplesPandemic01_220131_v1.jpeg
Persbericht

Tempels blijven in bedrijf tijdens de pandemie

Dankzij veiligheidsvoorschriften en een beperkte capaciteit kunnen tempelverordeningen beschikbaar blijven, ondanks de opkomst van de omikronvariant

De afdeling Tempelzaken heeft de volgende verklaring uitgegeven:

Na aan het begin van de COVID-19-pandemie kort gesloten te zijn geweest, zijn de tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen sinds mei 2020 weer in bedrijf. Sinds die tijd worden de tempelverordeningen aangeboden voor zover de plaatselijke omstandigheden en gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de overheid dat toelaten. We houden de tempels op een veilige en voorzichtige manier in bedrijf en houden de effecten van de omikronvariant in de gaten. Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften kunnen verder worden aangepast als de plaatselijke omstandigheden daarom vragen.

We zijn dankbaar voor de zegen van tempels over de hele wereld die tijdens de pandemie in bedrijf blijven. Omdat de tempels nog niet op volledige capaciteit kunnen draaien, en zodat er voldoende afstand kan worden gehouden in de verordeningsruimten, zijn er beperkt afspraken voor verordeningen beschikbaar. We waarderen het geduld en begrip van allen die hier last van hebben. We vragen tempelbezoekers om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op te volgen en niet naar de tempel te gaan als ze symptomen van COVID-19 hebben of onlangs aan het virus zijn blootgesteld.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar de tempel kunnen gaan ondanks de beperkte capaciteit, vragen wij u om uw afspraken lang van te voren te plannen, na te denken of u iedere tempelverordening kunt bijwonen, en afspraken die u niet kunt nakomen zo spoedig mogelijk te annuleren, zodat anderen naar de tempel kunnen.

De kerkleiders en -werknemers werken aan uitbreiding van de capaciteit, zodat meer bezoekers naar de tempel kunnen gaan zodra dat veilig mogelijk is. We werken aan de hand van de ontvangen feedback ook aan het afsprakensysteem voor de tempel. Het welzijn van de kerkleden en het verlangen om goede burgers te zijn, sturen elke beslissing aangaande de tempels. We verlangen dat iedereen deel kan hebben aan de zegeningen van dienen en aanbidden in het huis des Heren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.