Persbericht

Ouderling Patrick Kearon geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ouderling Patrick Kearon is het nieuwste lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij werd op donderdag 7 december 2023 geroepen en diezelfde dag nog geordend door president Russell M. Nelson en de andere leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Ouderling Patrick Kearon2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘De heilige roeping van apostel bestaat erin tot de wereld te getuigen van de goddelijkheid van de Heer, Jezus de Christus’, zei president Russell M. Nelson in 1984, toen hij tot het Quorum der Twaalf Apostelen toetrad.

De voornaamste taak van apostelen is om als bijzondere getuige van de naam van Christus in de hele wereld op te treden, en daarnaast bekleden ze belangrijke administratieve taken binnen de werking en ontwikkeling van de wereldwijde kerk. Het Quorum der Twaalf Apostelen is het op een na hoogste presiderende lichaam in het bestuur van de kerk. De twaalf staan onder leiding van het Eerste Presidium, dat bestaat uit de president van de kerk en zijn twee raadgevers.

Ouderling Kearon, die sinds augustus 2020 als senior lid van het Presidium der Zeventig diende, vervolledigt het Quorum der Twaalf na het overlijden van president M. Russell Ballard op zondag 12 november 2023. Ouderling Kearon, die de Britse en Ierse nationaliteit draagt, werd op 3 april 2010 als algemeen zeventiger geroepen.

‘Deze heilige roeping stemt mij bekommerd en nederig’, aldus ouderling Kearon. ‘Ik zal al mijn vertrouwen in de Heiland moeten stellen zodat ik aan zijn verwachtingen kan voldoen en van zijn liefde en licht kan getuigen. De overvloed en genade van Jezus Christus hebben mij enorm veel vreugde gebracht en zijn mij tot een genezende balsem in moeilijke tijden geweest. Ik heb Hem lief. Ik zal mijn uiterste best doen om Hem uit alle macht te dienen.’

Ouderling Kearon (62) is opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten, waar zijn vader als militair werkte. Toen hij 10 jaar was, ging hij op internaat in Engeland terwijl zijn ouders in Saoedi-Arabië woonden. Hoewel die scheiding hem zwaar viel, hield hij er het inzicht en de fijngevoeligheid aan over die nu zo kenmerkend zijn voor zijn bediening.

‘Natuurlijk zijn we in zekere zin allemaal ver van huis’, zei ouderling Kearon eens in een toespraak tot studenten van de Brigham Young University. ‘De gelijkenis met ons eeuwige thuis ligt voor de hand. […] Onze eeuwige Vader heeft ervoor gezorgd dat niemand van ons zijn huis en zijn tegenwoordigheid heeft verlaten zonder de mogelijkheid om van zijn liefde en leiding te genieten, elke dag.’

Ouderling Kearon heeft gewoond en gewerkt in het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, in verschillende branches, en had zijn eigen communicatieadviesbureau.

Ouderling Kearon kwam voor het eerst in contact met De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toen hij in Californië bij leden van de kerk woonde. Hij zei dat het gezin ‘een vreugdevol bestaan leidde dat op dienstbetoon was gebaseerd’. Een paar jaar later kwam hij op straat in Londen zendelingen tegen, en uiteindelijk liet hij zich op kerstavond 1987 dopen.

Twee jaar na zijn doop maakte ouderling Kearon kennis met Jennifer Hulme, die toen aan de Brigham Young University in Provo (Utah, VS) studeerde. Ze was als uitwisselingsstudente voor 6 maanden naar Londen gekomen. De twee trouwden in 1991 in de Oaklandtempel (Californië, VS) en woonden 19 jaar lang in Engeland, waarna ze naar Utah verhuisden toen ouderling Kearon als algemeen zeventiger werd geroepen. Ze hebben vier kinderen: Sean (die als baby overleed), Elizabeth, Susannah en Emma.

Voordat hij als algemeen autoriteit werd geroepen, vervulde ouderling Kearon verschillende kerktaken, onder andere als gebiedszeventiger, ringpresident en gemeentepresident.

Ouderling Kearon wordt tijdens de algemene aprilconferentie 2024 gesteund.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.