Persbericht

Patricia Terry Holland overleden

Zuster Holland is de echtgenote van ouderling Jeffrey R. Holland, apostel van de kerk

Patricia Terry Holland, echtgenote van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen en voormalig raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is op 20 juli 2023 na een korte ziekenhuisopname vredig heengegaan. Ze was 81 jaar.

Patricia (Pat) Terry werd op 16 februari 1942 geboren en groeide op een boerderij in Enterprise op, een kleine gemeenschap in het zuiden van Utah die door pioniers werd gesticht. Pat is de dochter van Maeser en Marilla Terry.

‘Ik kom uit een gemeenschap waarin iedereen het geloof aanhing en onderwees. Ik kwam nergens mee weg’, zei ze.

Pat molk en hoedde de koeien, reed met de tractor en ging in de herfst niet naar school vanwege de aardappeloogst. ‘Ik was een behoorlijke wildebras.’

Ze groeide op met verhalen over de sterke overtuiging en het geloof van de pioniers onder haar voorouders, die haar de rest van haar leven zijn bijgebleven.

‘Op mijn moeders schoot heb ik alles wat ik over het evangelie weet van mijn moeder geleerd’, zei ze. ‘Ze studeerde en las graag. Ze bestudeerde het evangelie en gaf dat door aan haar kinderen, met name aan mij. Voor een groot deel van mijn jeugd was ik het enige meisje in een gezin met vijf jongens. Ik kreeg nog een zusje toen ik 16 jaar was.’

Toen ze op de middelbare school zat, verhuisde het gezin naar St. George (Utah, VS). De nieuwe leerling op Dixie High, die zichzelf verlegen en niet zelfverzekerd noemde, wist met haar vriendelijke houding al snel nieuwe vriendschappen te sluiten. Een van die vrienden was ‘de knapste jongen van school’, Jeffrey Holland. Ze ging met hem uit, correspondeerde met hem tijdens zijn zending in Engeland, en na een relatie van 5 jaar trouwden ze op 7 juni 1963 in de St. Georgetempel (Utah). Zij en Jeffrey hebben drie kinderen: Matthew, Mary Alice en David. Ze hebben ook dertien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Pat studeerde aan LDS Business College (nu Ensign College) in Salt Lake City (VS) en studeerde af aan Dixie College (dat nu de Utah Tech University heet) in St. George (Utah, VS). Ze studeerde piano en zang aan het gerenommeerde muziekinstituut Juilliard in New York City (VS). Ze steunde Jeffrey toen hij hogere diploma’s aan de Brigham Young University en Yale University behaalde en voor de kerkelijke onderwijsinstellingen werkte.

‘Ze heeft er letterlijk voor gezorgd dat ik kon studeren, en gaf haar muzikale carrière op om terug te komen en met me te trouwen’, zei ouderling Holland. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken welke geweldige dingen partners elkaar kunnen geven.’

Vanwege ouderling Hollands universitaire studie groeiden hun kinderen met weinig financiële middelen op en moesten ze regelmatig verhuizen voor zijn nieuwe baan. Uiteindelijk werden ze bekend toen ouderling Holland in 1980 als president van de Brigham Young University werd geroepen.

‘Ze was een moeder voor alle studenten’, zei ouderling Holland. ‘We wilden een ouder zijn voor de campus.’

Pat deed ijverig haar best om ervoor te zorgen dat de kinderen zo normaal mogelijk opgroeiden. Ze zei eens: ‘Hoewel ze in uitzonderlijke omstandigheden zijn opgegroeid, wilde ik niet dat ze zichzelf uitzonderlijk zouden gaan vinden.’

Pat zal altijd herinnerd worden voor haar toewijding aan haar geloof en dienstbaarheid, en haar liefde voor het gezin. Haar zoon Matt, die nu een algemeen zeventiger is, zei dat hij fijne herinneringen heeft aan de gesprekken die ze tijdens het eten aan tafel voerden. ‘Elke avond was een soort gezinsavond, vol plezier, complimenten, bemoediging, interessante gesprekken, getuigenissen, en uitingen van liefde’, zei hij.

Pat was heel haar leven toegewijd aan de kerk. Ze werd vier keer geroepen als ZHV-presidente en diende in het jeugdwerk en de jongevrouwen. In 1984 werd ze naast haar vele taken als vrouw van de rector in het algemeen jongevrouwenpresidium geroepen als raadgeefster van Ardeth Kapp. In die periode maakte ze altijd tijd om de stilte op te zoeken en door gebed dichter bij God te komen.

‘Van alle mensen die ik ken, is er niemand van wie het geloof zo zuiver, zo groot en zo sterk is als dat van haar.’ – Ouderling Jeffrey R. Holland

Tijdens haar jaren van dienstbaarheid in de kerk richtte ze zich op vrouwen van alle leeftijden en herinnerde ze hen aan hun belangrijke bijdrage en verantwoordelijkheden in hun verschillende rollen. Ze zei eens tijdens een toespraak: ‘Als u een ondersteunende rol of taak hebt – en voor velen van ons is dat het geval – moet u studeren en uzelf goed voorbereiden, zodat u de wereld duidelijk kunt maken dat u zich niet verontschuldigt voor het feit dat u uw gezin sterkt, maar dat u zich bezighoudt met uw hoogste prioriteit op persoonlijk, sociaal en theologisch gebied. U zult opvallen. We dienen een licht op een heuvel te zijn (…) en ons duidelijk uit te spreken over de prioriteiten en voorrechten die wij als vrouwen in de kerk hebben.’

Naast haar levenslange inzet in dienst van de kerk heeft Pat verschillende boeken geschreven, waaronder de bekroonde boeken ‘A Quiet Heart’ en ‘Strength and Stillness: A Message for Women’. Samen met haar man schreef ze ‘On Earth As It Is In Heaven’ en ‘To Mothers: Carrying the Torch of Faith and Family’.

Ouderling Holland zei op een ander moment: ‘Van alle mensen die ik ken, is er niemand van wie het geloof zo zuiver, zo groot en zo sterk is als dat van haar. Ze is een heel menslievende vrouw. Ze heeft haar hele leven keer op keer van haar tijd en liefde gegeven.’

Pats geloof in Jezus Christus is de hele kerk tot zegen geweest. Tijdens een wereldwijde devotional voor jongvolwassenen, die eerder dit jaar vanuit haar vroegere woonplaats St. George (Utah, VS) werd uitgezonden, sprak ze tot de jongvolwassenen over een eenvoudige benadering van het godsdienstige leven: ‘Heb geloof in God, hoop dat Hij je zal helpen, en ontvang de naastenliefde die Hem in staat stelt om door jou te bereiken wat jij alleen kunt.’

‘Je kunt die zegeningen niet krijgen door ze na te jagen’, zei ze tot slot. ‘Houd op met rennen tot je uitgeput bent. Wees rustig; wees stil. Vereenvoudig. Wees zachtmoedig en nederig, en bid. Ik getuig dat we wonderen zullen meemaken wanneer we afremmen, kalmeren en neerknielen. Alles wat de Vader heeft, kan eens van jou zijn. Waarlijk een hoopvolle manier om jouw toekomst tegemoet te gaan.’

Bijzonderheden over de uitvaart volgen later.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.