Persbericht

President Nelson bezoekt Europa

President Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen en andere algemene autoriteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben in oktober in Europa zendelingen en leden bezocht ter gelegenheid van de jaarlijkse evaluatie van de groei van de kerk in het gebied Europa. Hij hield bovendien bijeenkomsten in Engeland, Italië, Spanje en Duitsland om de leden en zendelingen te bemoedigen en instrueren. President Nelson woonde tijdens zijn bezoek ook Engelse ringconferenties bij en bezocht het bouwterrein van de Rometempel. Een ring is een groep kerkgemeenten in een geografische gebied.

 

President Nelson werd vergezeld door ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der Zeventig en de presiderende bisschop van de kerk Gérald Caussé. Hallstrom en Caussé assisteerden president Nelson bij het opbouwen van de leden van de kerk en bij de evaluatie van het Europese gebiedskantoor. President Nelson werd in verschillende bijeenkomsten ook bijgestaan door Europees gebiedspresident Patrick Kearon en andere leden van het Europees gebiedspresidium.

‘We zijn verheugd dat president Nelson het werk van de kerk in het gebied Europa komt evalueren’, aldus president Kearon. ‘We zijn dankbaar voor de werkzaamheden van de leden en de zendelingen die bijdragen tot het welslagen van de kerk in Europa.’

President Nelson, een hartchirurg en medisch onderzoeker van internationale faam, werd op 7 april 1984 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij werd op 15 juli 2015 als president van het Quorum der Twaalf Apostelen aangesteld. Hij staat vermeld in Who’s Who in the World, Who’s Who in America en Who’s Who in Religion. Het Quorum der Twaalf Apostelen is een van de hoogste presiderende bestuursorganen van de kerk. Naast hun primaire taak als bijzondere getuige van de naam van Christus in de hele wereld, zien de apostelen toe op de wereldwijde ontwikkeling van de kerk.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.