Persbericht

President Nelson gehuldigd door Catholic Community Services

Mormoonse leider noemt de hulpverlening aan vluchtelingen ‘opmerkelijk’

De Catholic Community Services of Utah (CCS) huldigde president Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens haar jaarlijkse prijsuitreiking voor humanitaire diensten in het hotel Little America in Salt Lake City op vrijdag 4 november 2016. Tijdens het evenement werden ook slachtoffervoorvechtster Elizabeth Smart en de katholieke aartsbisschop uit Santa Fe, New Mexico, John C. Wester, geëerd.

 

Van links naar rechts: Bradford R. Drake, directeur CCS; President Nelson; monseigneur Colin F. Bircumshaw, interim voorzitter CCS en Peter Corroon, president van de raad van toezicht CCS. 

"Ik ben zeer vereerd met deze prijs," zei president Nelson. "Het is voor mij vooral veelzeggend omdat het afkomstig is van gewaardeerde vrienden die zelf zulke geweldige voorbeelden van toewijding aan mensen in nood zijn."

Sprekend tijdens het diner van de prijsuitreiking, zei hij: “Zoals velen van u wellicht weten, heb ik mijn hele professionele carrière als hartchirurg geprobeerd om levens te redden — fysieke levens. Ik voel me helemaal thuis bij u, omdat u ook levens redt — levens redt van ontbering, moedeloosheid en wanhoop.”

“Als CCS voelen we ons vereerd om de Kerk van Jezus Christus te kunnen eren voor de vele, vele goede dingen die ze voor CCS doet,” zei Bradford Drake, directeur van CCS. “Het is gewoon een eer voor twee geloven om zo nauw samen te werken.”

Catholic Community Services of Utah verschaft maaltijden en andere hulp aan de hongerigen, daklozen en vluchtelingen. Dagelijks worden meer dan 1.000 maaltijden geserveerd en gemiddeld 450 mensen geholpen in het centrum van Salt Lake City. Jaarlijks distribueert CSS 1.400 ton voedsel in het noorden van Utah en levert diensten aan meer dan 600 vluchtelingen door honderden immigranten bij te staan in hun aanvragen en kindvluchtelingen die naar de Verenigde Staten komen zonder hun ouders.

 

President Nelson met gemeenschapleidster Pamela Atkinson. 

“Sprekend over vluchtelingen, onze harten zijn geraakt - ja, bijna gebroken - toen we onlangs de onvoorstelbare ontberingen aanschouwden die miljoenen hebben moeten verduren,” zei president Nelson tijdens het diner. “Ze zijn begonnen aan lange en gevaarlijke reizen door verraderlijke wateren of uitgestrekte woestijnen naar vaak ongastvrije omstandigheden. Ze hebben hun beroep, bezittingen en veel van hun geliefden achtergelaten.”

Het is een jaar geleden dat het Eerste Presidium van de kerk een brief uitzond om leden aan te moedigen vluchtelingen over de hele wereld te helpen.

“De reactie op deze uitnodiging is opmerkelijk geweest,” meldde president Nelson. “Duizenden gastgevers hebben manieren gezocht waarop zij het beste kunnen helpen. Veel van deze goede bedoelingen konden alleen worden gerealiseerd door de basis die al was gelegd door onze vrienden van het internationale reddingscomité van CCS en andere organisaties voor de hervestiging van vluchtelingen hier en door het hele land."

Aartsbisschop Wester was de negende bisschop van Salt Lake City van 2007 tot 2015. Hij ontwikkelde sterke vriendschappen met mormoonse leiders terwijl hij in Utah was. Aartsbisschop Wester diende als voorzitter van de Raad van Bestuur van CSS. Onder zijn leiding werd de Immigratie- en Hervestiging van Vluchtelingen van CCS in omvang verdubbeld. Hij speelde een belangrijke rol in de overname van het serveren van avondmaaltijden in de eetzaal van St. Vincent de Paul. Hij blijft ook een voorvechter voor de rechten van immigranten en vluchtelingen op landelijk niveau.

Elizabeth Smart, een heilige der laatste dagen, werd in 2002 op 14-jarige leeftijd vanuit haar huis ontvoerd en overleefde haar negen maanden durende beproeving. Drake zei dat zij zich goed kan verplaatsen in degenen die hebben geleden en hoop kan geven aan degenen die geconfronteerd zijn geweest met een tragedie.

 

Entertainment tijdens het jaarlijkse diner van Catholic Community Services of Utah (CCS) werd verzorgd door Burundi drummers. 

President Nelson voegde toe: "Ik spreek ook waardering uit om samen met aartsbisschop John C. Wester en zuster Elizabeth Smart Gilmour te worden geëerd, die ook hun leven hebben gewijd — en blijven wijden — ten bate van onze broeders en zusters in nood. Wij allen delen een gemeenschappelijke inzet voor de roep van de Heer zelf. Hij diende de lammen, de blinden, de weduwen, de wezen, de vaderlozen en de onderdrukten."

CCS houdt een jaarlijks diner om fondsen te werven om de bekendheid van haar programma's te verhogen. In de loop der jaren waren andere gehuldigden wijlen ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen en zijn vrouw Barbara; de Presiderende Bisschap van de kerk; president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, en zijn vrouw Harriet; en ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.