Mormon Newsroom
Persbericht

President Thomas S. Monson sterft op 90-jarige leeftijd

President Thomas S. Monson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is vandaag op 90-jarige leeftijd overleden. President Monson, die sinds februari 2008 president van de kerk was, laat een erfgoed van dienstbetoon en goede werken na.

De kerkpresident overleed in Salt Lake City op 2 januari 2018 om 22:01 van ouderdom. Naar verwachting wordt er pas na de begrafenis van president Monson door het Quorum van de Twaalf Apostelen van de kerk formeel een opvolger gekozen.

 

Voor de meer dan zestien miljoen leden van de kerk over de hele wereld, was president Monson een voorbeeld van iemand die Jezus Christus volgde. Hoewel hij tijdens zijn leven in de kerk belangrijke leiderschapsfuncties bekleedde, diende hij in stilte duizenden mensen thuis, in ziekenhuizen en in verzorgingstehuizen. ‘Laat een op te lossen probleem nooit belangrijker worden dan een persoon die liefde nodig heeft’, leerde president Monson de leden.

Tijdens zijn ambtsperiode als president groeide het ledental van de kerk wereldwijd van dertien miljoen naar ongeveer zestien miljoen leden en werden er over de hele wereld tientallen nieuwe tempels aangekondigd en ingewijd. In oktober 2012 kondigde president Monson een wijziging aan in de leeftijdseisen voor zendelingen, waardoor er wereldwijd tienduizenden extra zendelingen kwamen, wat invloed had op het leven van miljoenen mensen.

President Monson had zijn leven gewijd aan zijn dienst aan de kerk. Hij werd op 3 februari 2008, na het overlijden van president Gordon B. Hinckley, de zestiende president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daarvoor bekleedde hij ruim 22 jaar lang de functie van raadgever in het Eerste Presidium, onder drie verschillende kerkpresidenten.

‘Toen Thomas S. Monson lid werd van het Eerste Presidium, of toen hij profeet werd, liet hij nog steeds geen enkele kans onbenut gaan, en veranderde hij zijn stijl of gewoonte totaal niet, om mensen de helpende hand te reiken’, aldus ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum van de Twaalf Apostelen. ‘Dat is nog steeds heel duidelijk zijn stijl en zijn gewoonte; dat is het heel zijn leven geweest.’

Thomas S. Monson was op 4 oktober 1963 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen en op 10 oktober 1963 geordend tot apostel. Hij was toen 36 jaar oud. Van 1959 tot 1962 was hij president van de Canadese Zending van de kerk, met het hoofdkantoor in Toronto (Ontario, Canada). Voorafgaand daaraan was hij lid van het presidium van de ring Temple View in Salt Lake City (Utah, VS), en daarvoor was hij bisschop van de wijk 6–7 in die ring.

Thomas S. Monson was op 21 augustus 1927 geboren in Salt Lake City als zoon van G. Spencer en Gladys Condie Monson. Hij ging naar de openbare school in Salt Lake City en slaagde in 1948 cum laude aan de University of Utah voor zijn examen bedrijfskunde. Hij deed aan diezelfde universiteit postdoctoraal werk en was bovendien lid van de faculteit bedrijfskunde. Hij behaalde later een mastergraad in bedrijfskunde aan de Brigham Young University. In april 1981 ontving president Monson een eredoctoraat in de rechten van de Brigham Young University. Hij ontving in juni 1996 een eredoctoraat in de menswetenschappen van Salt Lake Community College. En in mei 2007 kende de University of Utah hem een eredoctoraat in bedrijfskunde toe.

President Monson diende aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bij de Amerikaanse marine. Op 7 oktober 1948 trad hij in de Salt Laketempel met Francis Beverly Johnson in het huwelijk. Zij hebben drie kinderen, acht kleinkinderen en vele achterkleinkinderen. Frances Monson overleed op 20 mei 2013. President Monson zei later over haar overlijden: ‘Zij was de liefde van mijn leven, mijn vertrouwelinge en mijn beste vriendin. Te zeggen dat ik haar mis, is een uiterst ontoereikende beschrijving van mijn gevoelens.’

In het beroepsleven heeft president Monson zich onderscheiden in zijn carrière in de uitgevers- en drukkersbranche. Hij kreeg in 1948 een leidinggevende functie bij de advertentieafdeling van de krant Deseret News en was bovendien manager van de Newspaper Agency Corporation. Later werd hij salesmanager en daarna bedrijfsleider van Deseret News Press, een van de grootste commerciële drukkerijen in het westen van Amerika. In die functie was hij werkzaam toen hij in 1963 geroepen werd als lid van de Raad van de Twaalf. Hij was vele jaren voorzitter van de raad van bestuur van Deseret News Publishing Co. President Monson was president van Printing Industry of Utah, en voormalig lid van de algemene raad van bestuur van Printing Industries of America.

Sinds 1969 was president Monson bovendien lid van de National Executive Board of the Boy Scouts of America.

President Monson is daarnaast lid geweest van de Utah Association of Sales Executives, de Salt Lake Advertising Club en de Salt Lake Exchange Club.

En hij is vele jaren lid geweest van de Utah State Board of Regents, het lichaam dat het hoger onderwijs in de staat Utah bestuurt. Hij is ook functionaris van de oud-studentenvereniging van de University of Utah geweest.

In december 1981 werd president Monson door president Ronald Reagan aangesteld als lid van de President’s Task Force for Private Sector Initiatives. Hij bleef tot december 1982 actief in die functie, toen het werk van de groep voltooid was.

President Monson ontving in 1966 de onderscheiding Distinguished Alumnus van de University of Utah. De Boy Scouts of America gaven hem hun Silver Beaver Award (1971), de prestigieuze Silver Buffalo Award (1978) en de hoogste internationale scoutingonderscheiding, de Bronze Wolf (1993). In 1997 ontving hij van de Utah National Guard de Minuteman Award en van de Brigham Young University de Exemplary Manhood Award. In 1998 ontvingen president Monson en zijn vrouw elk de onderscheiding Continuum of Caring Humanitarian Award van de Sisters of Charity of St. Joseph Villa.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.