Persbericht

Profeet wijdt Rometempel in

Gehele Eerste Presidium en Quorum der Twaalf Apostelen wonen plechtigheid bij

 

President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wijdt op zondag 10 maart 2019 de Rometempel in. In tegenstelling tot de meeste tempelwijdingen zullen er in Rome zeven inwijdingsdiensten zijn, verdeeld over drie dagen, zodat meer heiligen der laatste dagen in het gebied deze bijzondere plechtigheden kunnen bijwonen. Ook zullen het gehele Eerste Presidium en Quorum der Twaalf Apostelen in Rome zijn. Men veronderstelt dat dit de eerste keer in de geschiedenis van de kerk is dat alle 15 leiders van de kerk op één plek buiten de Verenigde Staten bij elkaar zijn.

‘Een tempel is letterlijk een huis des Heren. Elke tempel is een heiligdom waarin gewijde ceremoniën en verordeningen van het evangelie worden verricht door en ten behoeve van de levenden en ook ten behoeve van de overledenen’, zegt president Nelson in zijn introductie van een nieuwe virtuele rondleiding door de Rometempel.

Waarom krijgt de tempel van de kerk in Rome zoveel aandacht? Ouderling David A. Bednar, voorzitter van de afdeling Tempel en familiegeschiedenis van de kerk, beschrijft de mondiale organisatie en mindset van de kerk. ‘Dit is een wereldwijde godsdienst. We hebben meer dan 16 miljoen leden en de kerk is in meer dan 170 landen erkend en gevestigd, dus het is een kwestie van tijd tot we in de meeste grote steden van de wereld een tempel hebben. Maar het is wel heel bijzonder om een tempel te hebben in Rome, de Eeuwige Stad.’

De tempels van de kerk zijn anders dan de kerkgebouwen waar de leden op zondag hun eredienst houden. Tempels worden als het ‘huis des Heren’ beschouwd, waar de leringen van Jezus Christus tot uiting komen in het huwelijk, de doop en andere ceremoniën waardoor gezinnen en families voor eeuwig worden samengebonden.

De Rometempel zal meer dan 23.000 kerkleden in Italië en omliggende landen bedienen. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 160 tempels in bedrijf, waarvan 14 in Europa.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.