Persbericht

Kerk kondigt wijzigingen in communicatiekanalen aan

Beklemtoont de correcte naam van de kerk en toewijding aan Jezus Christus

 

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft vandaag naamsveranderingen van een aantal websites, sociale-media-accounts en mobiele apps van de kerk aangekondigd. Dit maakt deel uit van een groter initiatief om de volledige naam van de kerk en de toewijding van de leden aan Jezus Christus te beklemtonen.

Websites: De officiële website van de kerk wordt ChurchofJesusChrist.org. Die wijziging wordt vandaag, 5 maart 2019, van kracht. De domeinnaam ChurchofJesusChrist.org verwijst voortaan naar LDS.org. De komende maanden zal de domeinnaam ChurchofJesusChrist.org het volgende vervangen:

  • LDS.org wordt ChurchofJesusChrist.org
  • MormonNewsroom.org wordt newsroom.ChurchofJesusChrist.org

Mormon Channel wordt ook onder de domeinnaam ChurchofJesusChrist.org ondergebracht.

Aangezien het doelpubliek van Mormon.org hoofdzakelijk niet-leden is, zal het samenvoegen van deze website met het ledengerichte ChurchofJesusChrist.org meer tijd vergen. Men werkt momenteel aan de eenmaking en herstructurering van al deze websites in een samenhangende, persoonlijke ervaring binnen het domein ChurchofJesusChrist.org. Tot dan wordt Mormon.org ComeUntoChrist.org.

Sociale media: Een aantal sociale-media-accounts van de kerk worden samengevoegd. Hierop wordt content geplaatst die te maken heeft met het beleven en verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.

  • De officiële Facebook- en Instagramaccounts van de kerk krijgen de naam ‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @churchofjesuschrist’.
  • Er is een Facebookgroep opgericht om het gevoel van samenhorigheid te bevorderen en geïnteresseerden beter over kerknieuws te informeren. Die groep heet ‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News’.
  • De naam van de Twitteraccount van de kerk wordt ‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @ChurchNewsroom’. Dit wordt de hoofdbron voor kerknieuws op sociale media.

Mobiele apps: Ook enkele mobiele apps van de kerk krijgen een andere naam:

  • LDS Music wordt ‘Sacred Music’
  • De app Evangeliebibliotheek blijft onveranderd

E-maildomein: De e-mailadressen van werknemers en algemene leidinggevenden van de kerk zullen het domein @ChurchofJesusChrist.org in plaats van @ldschurch.org gebruiken.

De kerk heeft met het doorvoeren van deze wijzigingen in verschillende talen nog veel werk voor de boeg. Het Eerste Presidium vraagt de leden van de kerk om hoffelijk geduld te oefenen terwijl deze wijzigingen worden doorgevoerd.

Bijlage: Brief van het Eerste Presidium

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.