Persbericht

Russell M. Nelson aangeduid als nieuwe president van de kerk

 

Russell M. Nelson is de nieuwe president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat werd vandaag, 16 januari 2018, in Salt Lake City (Utah, VS) bekendgemaakt. De 93-jarige president Nelson volgt president Thomas S. Monson op die op 2 januari 2018 overleden is. Als president van de kerk staat hij aan het hoofd van een wereldwijde godsdienst met ruim zestien miljoen leden.

Hij heeft Dallin H. Oaks, 85 jaar, als eerste raadgever geroepen, en Henry B. Eyring, 84 jaar, als tweede raadgever. Zij vormen samen met hem het Eerste Presidium, het hoogste bestuursorgaan van de kerk.

Biografie

Dr. Nelson is een internationaal vermaard chirurg en medisch wetenschapsman. Hij haalde zijn bachelors- en mastersgraden aan de University of Utah (1945, 1947). Hij is erelid van de studentenverenigingen Phi Beta Kappa en Alpha Omega Alpha. Hij was voor zijn opleiding tot chirurg arts-assistent in het Massachusetts General Hospital te Boston en aan de University of Minnesota, waar hij in 1954 zijn doctorsgraad behaalde. Hij kreeg in 1970 bovendien een eredoctoraat in de wetenschappen van de Brigham Young University, in 1989 een eredoctoraat in de medische wetenschap van de Utah State University, en in 1994 een eredoctoraat in de humaniora van Snow College.

In zijn beroep is hij onder meer werkzaam geweest als onderzoeker en directeur van de opleiding cardio-thoracale chirurgie van de University of Utah en als hoofd van de afdeling cardio-thoracale chirurgie van het LDS Hospital in Salt Lake City.

President Nelson heeft vele publicaties en hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam en heeft voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit over de hele Verenigde Staten en in veel andere landen beroepsmatig lezingen gehouden. Hij heeft talrijke onderscheidingen en eerbetuigingen ontvangen, waaronder de Distinguished Alumni Award van de University of Utah; de Heart of Gold Award van de American Heart Association; een eervolle vermelding wegens internationaal dienstbetoon van de American Heart Association; en de Golden Plate Award van de American Academy of Achievement. En hij heeft ereleerstoelen gekregen aan drie universiteiten in de Volksrepubliek China.

Dr. Nelson is president geweest van de Society for Vascular Surgery, directeur van de American Board of Thoracic Surgery, voorzitter van de Council on Cardiovascular Surgery van de American Heart Association, en president van de Utah State Medical Association.

Hij staat vermeld in Who’s Who in the World, Who’s Who in America en Who’s Who in Religion.

President Nelson heeft talrijke verantwoordelijke posities bekleed in de kerk. Hij was van 1964 tot juni 1971 president van de ring Bonneville, waarna hij werd geroepen als algemeen zondagsschoolpresident. Voorafgaand aan zijn roeping als lid van het Quorum der Twaalf was hij regionaal vertegenwoordiger in de regio Kearns (Utah, V.S.). Daarvóór was hij al regionaal vertegenwoordiger geweest aan de Brigham Young University.

President Nelson is op 9 september 1924 geboren in het gezin van Marion C. Nelson en Edna Anderson. Met wijlen zijn vrouw Dantzel White kreeg hij tien kinderen. Zijn vrouw overleed in februari 2005. In april 2006 is hij getrouwd met Wendy L. Watson.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.