Persbericht

Saints, deel 3 bevat verhalen over heiligen der laatste dagen in de hele wereld

Het recentste deel van de officiële kerkgeschiedenis beklemtoont bijdragen van getrouwe Europese leden

Het langverwachte derde deel van Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days is vandaag in veertien talen voor een wereldwijd publiek gepubliceerd. Dit recentste deel, Boldly, Nobly, and Independent, gaat over heiligen der laatste dagen van 1893 tot en met 1955. Het bevat onder meer het verhaal over de bouw van de eerste Europese tempel en over de geloofsbeleving van leden achter het IJzeren Gordijn.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Saints, deel 3 is nu via de webwinkel van de kerk en bepaalde verkooppunten verkrijgbaar. U kunt de digitale versie gratis lezen op de website van de kerk en in de sectie Church History in de Engelstalige versie van de app Evangeliebibliotheek.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

De vorige delen van Saints beschreven vooral de begindagen van de herstelling, toen de heiligen der laatste dagen zich vergaderden om tempels in Kirtland, Nauvoo en Utah te bouwen. Hoewel deze boeken verhalen uit Engeland, Scandinavië en Oceanië bevatten, wordt het verhaal pas in deel 3 echt mondiaal. Meer dan de helft van het boek speelt zich buiten de Verenigde Staten af, namelijk in Europa, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Oceanië. Dit deel eindigt met een climax: de inwijding van de Berntempel (Zwitserland), de eerste tempel in Europa, door president David O. McKay. Europese heiligen hoefden vanaf toen geen oceaan meer over te steken om alle zegeningen van het herstelde evangelie te ontvangen.

‘De lezer zal zowel lachen als huilen bij het lezen van de ervaringen van heiligen over de hele wereld’, aldus ouderling LeGrand R. Curtis jr., kerkhistoricus en schrijver. ‘In dit deel vangen we een eerste glimp op van de zegeningen van de tempel voor kerkleden buiten Noord-Amerika. En we zien hoeveel die tempelverordeningen voor de heiligen betekenen.’

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Hoewel veel lezers met de begindagen van de kerkgeschiedenis vertrouwd zijn, brengt Saints, deel 3 een minder bekende periode uit de kerkgeschiedenis aan het licht. Het is een tijd van modernisering, die begint met paard en kar en de telegraaf, en eindigt met straaljagers en de kleurentelevisie.

‘Deel 3 beslaat een periode van ingrijpende veranderingen in de wereld en in de kerk, zowel in de organisatie als in het dagelijks leven’, zegt Lisa Olsen Tait, hoofdredactrice van de reeks. ‘We zien die veranderingen door de ogen van alledaagse heiligen in de hele wereld: een jonge priesterschapsdrager in Cincinnati, een Japanstalige zendelinge in Hawaï, een pasgetrouwd stel achter de Berlijnse muur dat met onzekerheid en beperkingen worstelt.’

Als lezers over economisch zware tijden, wrede wereldwijde oorlogen en een grieppandemie lezen, beseffen ze dat zich in moeilijke tijden aan geloof vastklampen niets nieuws voor heiligen der laatste dagen is. Het boek bevat verhalen van vrouwen en mannen die twijfel en verdrukking trotseren, maar ook verhalen van hoop en verzoening waarin kerkleden hun naasten dienen en tot zegen zijn.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

Lezers die zich nog meer in het verhaal van de heiligen willen verdiepen, vinden in de Engelstalige versie van de Evangeliebibliotheek tientallen nieuwe Church History Topics, waarin thema’s als de economische crisis van de jaren 1930 en het seminarie en instituut worden behandeld. Vandaag start ook het derde seizoen van de Saints-podcast, die dieper op de mensen en gebeurtenissen in de boeken ingaat. De vorige seizoenen van de podcast werden honderdduizenden keren beluisterd.

De Saints-reeks bestaat in totaal uit vier delen, en is de derde meerdelige officiële geschiedenis van de kerk. Op aanwijzing en onder toezicht van Joseph Smith werd de eerste geschiedenis van de kerk in de jaren 1830 geschreven. Ze werd in 1842 gepubliceerd. De tweede geschiedenis werd in 1930 door assistent-kerkhistoricus B.H. Roberts gepubliceerd, voordat de kerk 1 miljoen leden telde.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.