Officiële verklaring

Steunbetuiging aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Naar aanleiding van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië heeft het presidium van het gebied Europa-Midden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de volgende verklaring uitgegeven:

We zijn diepbedroefd over de vele dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. We uiten onze liefde en steun voor de mensen die met deze vreselijke tragedie te maken hebben.

Als heiligen der laatste dagen in Europa bidden we dat ze deze ramp te boven zullen komen. De kerk heeft haar hulp aangeboden aan internationale en plaatselijke hulporganisaties.

Presidium gebied Europa-Midden

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Ouderling Massimo De Feo

Ouderling Erich W. Kopischke

Ouderling Rubén V. Alliaud

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.