Persbericht

Kerk viert tien jaar samenwerking met UNICEF

Leiders van UNICEF USA bezoeken welzijnscentra in Salt Lake City

Leiders van UNICEF USA hebben op donderdag 12 januari 2023 welzijnscentra van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Salt Lake City bezocht. UNICEF USA en de kerk vieren tien jaar samenwerking om over de hele wereld kinderen in nood te helpen.

De delegatie werd op de hoofdzetel van de kerk door senior kerkleiders en de afdeling Welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van de kerk ontvangen. Ze woonden op woensdagavond een diner op Temple Square bij met ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen, presiderende bisschop Gérald Caussé, algemeen ZHV-presidente Camille N. Johnson, en Blaine R. Maxfield, algemeen directeur Welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten.

‘We spreken onze dank uit voor de langdurige samenwerking met UNICEF USA. Hun zorg voor kwetsbare kinderen en hun families over de hele wereld ligt nagenoeg op één lijn met de wereldwijde focus van de kerk op kindervoeding. We volgen de aansporing van Christus om onze naaste lief te hebben en te dienen’, zei bisschop Caussé bij deze gelegenheid.

‘We zijn blij dat onze samenwerking met UNICEF USA de voedselkwaliteit en gezondheid van kinderen ten goede komt’, zei presidente Johnson.

‘Ik ben diep onder de indruk van alles wat we hebben gezien’, zei Michael Nyenhuis, president en CEO van UNICEF USA, voor wie dit het eerste bezoek aan Salt Lake City was. Nyenhuis werkt in New York City. ‘Jullie zijn niet zomaar wereldverbeteraars. Jullie zijn hier feitelijk toe geroepen, en ik denk dat die roeping van gelovige mensen om dit werk te doen hun toewijding vergroot’, zei Nyenhuis.

Sharon Eubank, directeur Humanitaire diensten van de kerk, nam de leiders van UNICEF USA mee op een rondleiding door het Centrum voor humanitaire hulp en over Welfare Square.

‘Ik hoop dat u drie dingen zult zien’, zei zuster Eubank tegen de groep. ‘Ik hoop dat u mensen zult zien die hun geloof in Jezus Christus op een praktische manier vorm willen geven. Ik hoop dat u eerbied zult zien voor de waardigheid van de menselijke ziel, voor alle mensen, ongeacht hun geloof, traditie of politieke overtuiging. En ik hoop dat u zult zien dat het ethos van vrijwilligerswerk goed is voor de sociale structuur, en goed voor de menselijke ziel.’

De leiders van UNICEF USA spraken op Temple Square ook met de Presiderende Bisschap.

‘Ik denk dat er verschillende gebieden zijn waarop we echt effectief met de kerk samenwerken, en een daarvan is op het gebied van inentingen’, legde Nyenhuis uit. En dan is er nog het gebied kindervoeding. We zien nu een enorme voedselcrisis voor kinderen over de hele wereld.’

Geschiedenis van het samenwerkingsverband

In 2013 bood de Kerk van Jezus Christus hulp aan UNICEF Jordanië met vaccinaties. In 2014 sloot de kerk zich bij een samenwerkingsverband aan om steun te geven aan tetanusbestrijdingsprogramma’s voor moeders en pasgeborenen.

De kerk heeft tien miljoen vrouwen aan een vaccin geholpen om ze te beschermen tegen tetanus, waardoor het aantal landen waar de nood hoog is van 50 naar 12 is teruggebracht.

Het eerste samenwerkingsverband voor noodgevallen kreeg in 2015 zijn beslag, met als doel vluchtelingen in Europa te helpen. Er zijn ruim 115 duizend kinderen bereikt met het samenwerkingsverband Learning for Life, dat in 2018 in de Democratische Republiek Congo, Kenia, Soedan en Oeganda is opgestart. In 2021 deed de kerk mee aan de wereldwijde verspreiding van COVID-19-vaccins.

‘We hebben sindsdien wereldwijd 1,8 miljard vaccins geleverd, en hoewel daarmee de COVID-crisis niet tot staan is gebracht, is zij nu wel veel beter onder controle te houden’, zei Nyenhuis.

Bovendien nam de kerk vorig jaar aan het wereldwijde UNICEF-programma ‘Geen tijd te verliezen’ deel om ondervoeding in de kindertijd te voorkomen en te behandelen.

‘Dit wereldwijde programma is in het bijzonder afgestemd op de zending van de zustershulpvereniging om leed te verlichten, met inbegrip van kinderen die ondervoed zijn’, zei presidente Johnson. ‘We uiten onze liefde voor kinderen over de hele wereld, en zijn toegewijd aan het werk om levensbedreigende vormen van ondervoeding te helpen beëindigen en jonge kinderen een gezonder, gelukkiger leven te bieden.’

‘Niemand doet het beter dan UNICEF; zij gaan naar de moeilijkste plaatsen en blijven daar het langst om in de levensbehoeften van de kwetsbaarste kinderen te voorzien’, voegde zuster Eubank eraan toe. ‘In plaatsen waar de kerk geen kerkgemeente heeft, en geen kantoren of vrachtwagens heeft, is UNICEF er; en u bent vast van plan er te blijven. En ik denk dat we de impact daarvan hebben gezien.’

‘Ik zag vandaag dat de kerk haar zending om Jezus’ handen en voeten te zijn serieus neemt in haar eigen gemeenschappen en vervolgens over de hele wereld’, besloot Nyenhuis.

‘Een belangrijke prioriteit voor de kerk is om de toenemende honger en ondervoeding wereldwijd te verlichten’, zei Maxfield. ‘Onze bijdragen en samenwerking met UNICEF USA brengen verlichting aan de kwetsbaarste kinderen en moeders over de hele wereld.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.