Maatschappelijke kwestie

Succesvolle herstelgroep pornografieverslaafden

Hoewel de opzet nog klein is, zijn de resultaten in de levens van de deelnemers aanzienlijk. Aldus een groepleider: “We hebben een kleine, maar trouwe groep broeders die inmiddels betekenisvolle vrienden zijn geworden. We zijn open naar elkaar, delen onze ervaringen, inzichten en vooral ons getuigenis. En waar twee of drie samen zijn in Zijn naam, daar is ook de Heilige Geest aanwezig. Ik heb werkelijk wonderen zien gebeuren in hun bekeringsprocessen. Relaties zijn hersteld, destructieve denkpatronen doorbroken, levens weer opgebouwd. We hebben ons aan elkaar en aan de Heer opgetrokken. Dit is het zoenoffer in actie!”

Het programma is gebaseerd op de 12-stappen methodiek van AA (Alcoholics Anonymous), die de Kerk met toestemming heeft omgevormd tot een universele methode voor allerlei verslavingen, waaronder pornografie. Aandacht voor de verslavende effecten van internetpornografie groeit internationaal en ook in Nederland. De eerste prevalentiestudies door het IVO zijn in 2011 verricht en tonen een groeiend aantal verslaafden, met name onder (jonge) mannen (1% ‘behoorlijk verslaafd’, 8% ‘een beetje verslaafd’). Met een hoog en stijgend gebruik (1 op de 5 mannen kijkt wekelijks) en de grote internetdichtheid in ons land, betekent dat reeds tienduizenden verslaafden.

“Toegeven dat je niet kunt stoppen met kijken en de stap zetten (bv. naar een bisschop) om er wat aan te doen zijn hoge drempels om te nemen. Zeker ook in de Kerk waar er al zoveel aandacht voor is. We doen er alles aan om die drempel laag te maken. De groepen zijn besloten en we nodigen ieder met een liefdevol hart uit om gewoon te komen proberen, in ieder geval drie keer. Door die eerste schaamte heen gaan is al deel van het herstel.” Informatie over de groepen vindt u op de ledensite van de Kerk en op de internationale website van Family Services.    

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.