Maatschappelijke kwestie

Milieubeheer - en behoud

God heeft de aarde geschapen om de mens een plek te geven waar hij kan leren, groeien en zich kan verbeteren. God heeft de aarde en alles wat leeft eerst geestelijk geschapen, en al het leven heeft grote waarde in zijn ogen.

De aarde met alles erop behoort verantwoordelijk gebruikt te worden om de mens te onderhouden. Maar we zijn allen beheerders — niet eigenaars — van deze aarde en haar rijkdommen, en zullen aan God rekenschap moeten afleggen van wat we met zijn scheppingen doen.

Onze aanpak van het milieu moet verstandig, realistisch en evenwichtig zijn, en we moeten rekening houden met de behoeften van de aarde en van zowel de huidige als toekomstige generaties, in plaats van de onmiddellijke bevrediging van onze verlangens of veronderstelde rechten na te jagen. De aarde en al het leven erop is veel meer dan een verzameling producten om te consumeren of te conserveren. God wil dat zijn scheppingen het oog strelen om verstand en geest te stimuleren, en sommige delen ervan moeten in stand gehouden worden. Als we de aarde lelijk maken, mishaagt dit Hem.

De toestand van een mensenziel en het milieu zijn onderling verbonden — ze treffen en beïnvloeden elkaar wederzijds. De aarde, alles wat leeft en het uitgestrekte heelal getuigen en spreken alle van God.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.