Persberichten

Tweedaagse loopbaancoaching workshop

 ‘Als wij bezig zijn ons te ontwikkelen en onze naasten te dienen dan gaan wij vanzelf wel (goed) ver-dienen.’ Werken is in het herstelde evangelie veel meer dan je brood verdienen, het is een voortdurende ontwikkeling, een manier om te groeien, wat onze ultieme bestemming is. President Hinckley – die nooit gestopt is met werken – zei: ‘Ik geloof in de ontwikkeling van het verstand, het hart en de ziel van de mens. Ik geloof in vooruitgang. Ik geloof in groei.’

Het programma is niet alleen op werkelozen  gericht, maar het spreekt allen aan die wat anders willen, en die zich meer willen ontwikkelen, kortom die niet gelukkig zijn in hun baan. Dat zijn er verrassend veel: sociaal onderzoek heeft aangetoond dat ca. 70% niet gelukkig is met zijn of haar werk, een verontrustend getal. Dat geeft het programma een grote doelpopulatie, en dat blijkt ook. Vanaf 2008 heeft Henk van Dam, in het begin geassisteerd door zijn vrouw Anusia, pakweg 700 cursisten opgeleid, waaronder ca. 20%  niet-leden. Zeker de helft van de cursisten zijn vrouwen, die of een baan zoeken, b.v. als herintreders, of vinden dat hun man wel wat meer kan (hetgeen die mannen niet altijd zelf erkennen) en daarin het initiatief nemen. Mannen hebben meer de neiging zich te schamen voor hun behoefte aan hulp in hun loopbaan. Wie werk zoekt, een betere baan zoekt, zich meer wil ontwikkelen in zijn of haar werk, voor zichzelf wil beginnen of een heel andere richting wil inslaan, zij allen vinden in de workshops en/of beroepskeuzetesten die de kerk aanbiedt, iets wat in hun behoefte voorziet. Het loopbaancoaching programma is ontwikkeld in Amerika als ‘Employment Resources Services’, naar het schijnt onder het wakend oog van President Hinckley, en het is buitengewoon goed, vindt Henk.

Het pakket berust op drie pijlers: loopbaanworkshops, ondernemerstrainingen en beroepskeuze. Dat laatste gebeurt individueel, in een lang en indringend gesprek aan de hand van een uitgebreide test. Vooral voor de jeugd (vanaf 14 jaar) is dit een essentieel element, want de arbeidsmarkt is onoverzichtelijk en enorm gevarieerd, en een gids is welkom.

De andere twee bestaan elk uit een workshop van twee dagen, in een groep van 7-15 personen. Loopbaancoaching richt zich op drie vragen: ‘Wie ben ik?”, ‘Wat kan ik? en “Wat wil ik?’ Zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve uitstraling zijn essentieel voor de eigen geestelijke ontwikkeling en dus voor het slagen op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd, zoals solliciteren en omgang met werkgevers en collega’s.

De workshops voor ondernemers gaan ook in op de persoon en het zelfbeeld van de ondernemer, en op het nemen van risico’s als integraal deel van het leven, maar ook op het maken van ondernemingsplannen en het toetsen van eigen ondernemingsideeën. In dit alles heeft Henk van Dam kunnen putten uit zijn eigen ervaringen met zijn  wervings- en selectiebureau en als oprichter en eigenaar van een franchiseorganisatie (franchisegever).

Negen op de tien cursisten geeft aan het zeer zinvol te vinden, slechts één op de tien heeft er niets mee gedaan. Circa de helft van alle cursisten heeft werk of een betere baan gevonden. Anderen gingen hun problemen op het werk anders bekijken en hebben die opgelost, weer anderen hebben hun salaris bij hun bestaande werkgever weten te verhogen. En allen zeggen dat deze twee zaterdagen een heel nuttige investering van hun tijd was, zelfs dat ze tot ‘de twee best bestede zaterdagen ooit’ behoorden.

 

Voor meer informatie zie https://www.ldsjobs.org/ers/ct/?lang=eng; http://www.lds.org/church/news/lds-employment-services-empower-individuals?lang=eng

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.