Persbericht

Uitzending Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland, met ouderling Dieter F. Uchtdorf

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreekt op zondag 12 juni 2022 tijdens een uitzending over Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.

Teaching in the Saviors Way_01
Teaching in the Saviors Way_01
Ouderling DieterF. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dit unieke evenement is voor alle kerkleden die thuis of in de kerk lesgeven.

Ouderling Uchtdorf zal beginselen uiteenzetten aan de hand waarvan we met plezier en succes in het evangelie kunnen onderwijzen, en betere leerkrachten worden die naar het voorbeeld van de Heiland lesgeven.

Plaatselijke leidinggevenden kunnen een kijkdatum en -tijd kiezen die de kerkleden in hun gebied het beste schikt. De bijeenkomsten van de leerkrachtenraad zijn een ideale gelegenheid om de uitzending te bekijken.

Hoe is de uitzending te bekijken?


Met ingang van 12 juni is de uitzending in verscheidene talen te bekijken op:

Zie voor meer informatie over de uitzending, waaronder streaming, beschikbare talen en ondertiteling voor slechthorenden, het uitzendschema.

Voor hulp met betrekking tot satellietapparatuur en streaming raadpleegt de technisch specialist van de ring mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.