Persbericht

Verklaring van het Eerste Presidium over Haïti

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op vrijdag 22 januari 2010 de volgende verklaring uitgegeven:

‘Ons hart is vol verdriet bij het zien van het lijden dat de vernietigende aardbeving in Haïti heeft veroorzaakt. Wij kijken naar het voorbeeld van Jezus Christus die "de de handen verhief die slap neerhingen" en "de knikkende knieën" sterkte. Wij beseffen zeer goed dat veel [mensen] als gevolg van de recessie economische moeilijkheden doormaken. Maar wij doen een beroep op de leden om bijdragen te geven aan de humanitaire diensten van de kerk als hun middelen dat toelaten, zodat er hulp kan worden verstrekt aan onze Haïtiaanse broeders en zusters. Velen hebben al bijgedragen en anderen willen dat alsnog graag doen.

'Geld is niet de enige behoefte in Haïti. Men is bang, verward en volkomen onzeker over de toekomst. Naast al wat mensen kunnen doen om te helpen met voedsel, water en onderdak, is er ook een rustgevende invloed nodig op dat benauwde volk. Wij nodigen al onze leden uit God te bidden om een geest van rust en vrede onder dat volk, terwijl de dringende hulp- en wederopbouwacties verder doorgaan.’

Kerkleden kunnen bijdragen aan de hulpacties door op het specificatieblaadje bij hun giften een bedrag aan te geven voor humanitaire hulp.
Leden van andere godsdiensten kunnen bijdragen doen via give.lds.org/emergencyresponse.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.