Persbericht

Kerk stuurt artsen en hulpgoederen naar Haïti

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een team artsen met medische hulpgoederen naar Haïti gestuurd om slachtoffers te verzorgen die bij de vernietigende aardbeving gewond zijn geraakt. De artsen hebben een tijdelijke kliniek ingericht in een kerk in Port-au-Prince in. Het kerkgebouw is grotendeels onbeschadigd gebleven bij de beving.

‘Medische hulp is een van de grootste behoeften volgens onze bevindingen. Er zijn hele ziekenhuizen vernietigd. Medische goederen zijn schaars. Dus dit tijdelijke medische centrum zal enorm helpen’, aldus ouderling Francisco J. Viñas, de gebiedspresident die toezicht houdt op de kerk in Haïiti. De artsen zijn alle lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en stellen vrijwillig hun tijd en vaardigheden in dienst van de inwoners van Haïti die dringend medische hulp nodig hebben.
Andere dringende behoeften na de vernietigende aardbeving zijn water, medische zorg, onderdak en voedsel. De kerk speelt op al die behoeften in door niet alleen medisch personeel te sturen, maar tevens zendingen hulpgoederen. Enkele zendingen zijn al gearriveeerd, andere zijn nog onderweg, en er staan er nog meer in de planning.
De eerste zending betrof twee vliegtuigladingen met een totaal van tachtigduizend kilo goederen van de kerk. Onder de goederen in de vliegtuigen bevinden zich vijftienduizend filterflessen die per stuk zestienhonderd liter water kunnen filteren en zuiveren. De zendingen bevatten ook voedsel, dekens, hygiënesets, zeildoeken, tenten en andere benodigdheden. Eerder arriveerden al hygiënesets en andere hulpgoederen die vanuit de Dominicaanse Republiek waren verzonden. Lynn Samsel, directeur noodhulp van de kerk, meldt dat alle mormoonse zendelingen in het zendingsgebied Port-au-Prince veilig zijn. Enkele kerkgebouwen in Port-au-Prince worden gebruikt als tijdelijke opvang voor daklozen. ‘De normale dagelijkse gang van zaken is in Haïti volkomen stilgelegd. Ons voornaamste doel zal zijn om temidden van de vernietiging de normale situatie weer te herstellen. We willen de mensen helpen om weer zelfredzaam te worden’, aldus ouderling Viñas.
De kerk blijft de humanitaire situatie in de gaten houden om in te kunnen schatten welke hulp er het beste geboden kan worden.
De kerk is relatief jong in Haïti. De eerste dopen in deze natie vonden in 1978 plaats. Later dat jaar werd er een gemeente opgericht, gevolgd door de oprichting van het district Haïti in 1982. In 1983 sprak president Thomas S. Monson als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen een zegen uit over het land. Een jaar later werd het zendingsgebied Port-au-Prince gesticht. De eerste ring van Haïti, de ring Port-au-Prince, is in 1997 gesticht. Er zijn nu twee ringen in het land. Er zijn momenteel meer dan vijftienduizend kerkleden in Haïti.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.