Persbericht

Verrijkingsdag ZHV ring Apeldoorn

De zustershulpvereniging van de ring Apeldoorn houdt op zaterdag 28 mei om 16.30 uur een verrijkingsdag voor de zusters van de ZHV. Het thema luidt '10 maagden'. De zusters worden aangemoedigd om tijdig hun 'lamp te komen bijvullen'. Het gebouw is vanaf 15.30 uur open.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.