Persbericht

ZHV-dag ring Antwerpen

Op zaterdag 19 maart had de ring Antwerpen een geweldige ZHV-dag.

Zr. Van der Waard, ring ZHV-presidente, heette ons welkom en legde ons uit wat de bedoeling was van deze dag met als thema “Zie,... gij zijt een uitverkoren vrouw, die Ik heb geroepen” (LV25:3). Er waren 4 workshops: familiegeschiedenis, geschiedenis van de ZHV, schriftstudie en een armbandje maken.

De workshop familiegeschiedenis werd gegeven door zr. Kirsty Boom en zr. Sietske Mac Lean. Zij vertelden hoe belangrijk het is dat onze (klein)kinderen weten wie wij zijn. Deze geschiedenis kunnen wij aan de hand van vragen te beantwoorden makkelijk opschrijven en kunnen het aanvullen met datgene wat er verzameld is zoals foto’s, kaarten, brieven enz. Na de uitleg gingen we aan de slag. Eerst de vragen overschrijven van onze kindertijd, jongvolwassentijd, volwassentijd en seniorentijd. Daarna sneden we iedere vraag los en stopten alle losse vragen in een envelop zodat we elke keer een vraag eruit kunnen halen en beantwoorden. We hebben ook een scrapbookblad gemaakt die je erbij kan gebruiken.

De workshop ZHV-geschiedenis werd gegeven door zr. Trudie Looyé. We noemden allemaal vrouwen op die belangrijk in ons leven zijn geweest of nog zijn. Voorbeelden waren o.a. Eva, Maria, Emma Smith, eigen moeder enz. Daarna hebben we een quiz gedaan om onze kennis van de geschiedenis van de ZHV te toetsen. Erg leuk en vooral leerzaam.

Hierna hadden we de lunch. We hadden zelf ons eigen brood meegenomen en er was een heerlijke groentesoep, gemaakt door de zusters uit de wijk Antwerpen. Na het eten gingen we naar de workshop van zr. Marjan Boom en zij had het over schriftstudie. Zij vertelde dat het belangrijk is dat je kinderen zien dat je tijd vrij maakt voor schriftstudie. Je kunt ook je zondagse lessen hiervoor gebruiken door bv. op maandag de zondagschoolles te bestuderen; dinsdag de ZHV-les enz. Zr. Boom had ook de gouden platen meegenomen (gemaakt door pres. Hans Boom). Dit gebruikten zij voor de kinderen toen die nog klein waren.

Als laatste hadden wij de workshop van zr. Monique van Geenen en haar dochter Amanda. Hier gingen we armbandjes maken. Eerst zochten we leuke kraaltjes uit en ondertussen kwebbelend regen we de kraaltjes aan het armbandje. Dit was erg ontspannend en gezellig en hadden we de tijd om andere zusters te leren kennen. Na afloop kwamen we weer allemaal bij elkaar in de kapel, waar er nog enkele getuigenissen werden gedeeld. Daarna werd deze heerlijke dag afgesloten door zr. Veerle Cannoodt.
Terugkijkend op deze dag kan ik zeggen dat het erg gezellig, leerzaam en opbouwend is geweest en ik kijk uit naar volgend jaar. De zusters die deze dag hebben georganiseerd en verzorgd verdienen alle lof. Het was weer een fantastische ZHV-dag!

Juliette Traas
Gemeente Vlissingen

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.