Persbericht

Vraag en antwoord over wijziging jongemannenprogramma

Vanaf 2018 neemt de kerk niet meer deel aan de Varsity- en Venturing-programma’s van de Boy Scouts of America

Vanaf 2018 neemt de kerk niet meer deel aan de Varsity- en Venturing-programma’s van de Boy Scouts of America

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op 11 mei 2017 een grote wijziging in het activiteitenprogramma voor jongemannen van 14–18 jaar aangekondigd. Hieronder vindt u een aantal beantwoorde vragen die de media en anderen wellicht betreffende deze wijziging hebben. De wijziging is alleen op jongemannen in de Verenigde Staten en Canada van toepassing. Hoewel de onderstaande vragen specifiek op de Boy Scouts of America (BSA) betrekking hebben, gelden dezelfde principes voor onze samenwerking met Scouts Canada. (Zie de brief van het Eerste Presidium over deze wijziging.)

Wat verandert er precies?

Vanaf 1 januari 2018 nemen jongemannen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen niet meer deel aan de Varsity- en Venturing-programma’s van de Boy Scouts of America.


In plaats daarvan zullen de jongemannenactiviteiten in het teken staan van geestelijke, sociale, lichamelijke en intellectuele doelen die de kerk bepaalt. Die activiteiten zijn in opzet leuk en zinvol, en bieden de jongemannen de kans om zich te ontwikkelen.

Waarom deze wijziging?

In de meeste kerkgemeenten in de VS en Canada hebben jongemannen van 14–18 jaar weinig aan de Varsity- en Venturing-programma’s, die in de kerk historisch gezien altijd al moeilijk toe te passen waren. Dankzij deze wijziging kunnen jongeren en leidinggevenden een vereenvoudigd programma volgen dat in hun behoeften voorziet. Het is een uitgebalanceerd programma waarmee jongemannen aan geestelijke, sociale, lichamelijke en intellectuele doelen werken.

Breekt de kerk volledig met de BSA?

De kerk blijft naar manieren zoeken om in de geestelijke, sociale, lichamelijke en intellectuele behoeften van jongemannen in de hele wereld te voorzien. Deze beslissing strookt met die inspanningen. De kerk blijft de Cub Scout- en Boy Scout-programma’s voor jongens van 8–13 jaar gebruiken.

Uit voorgaande berichtgevingen was af te leiden dat de kerk een wereldwijd programma voor alle jongemannen wil. Is dit dat programma?

Nee, dit is niet het wereldwijde programma. Dit is een belangrijke stap om in een dringende behoefte te voorzien. De Varsity- en Venturing-programma’s zijn op plaatselijk niveau moeilijk toe te passen. De kerk blijft werken aan een wereldwijd programma voor jongemannen en jongevrouwen.  

Waarom behoudt de kerk de Cub Scout- en Boy Scout-programma’s?

Die programma’s voorzien momenteel in de behoeften van het ontwikkelingsprogramma voor jongens van 8–13 jaar.

Waarom geldt deze wijziging alleen in de Verenigde Staten en Canada?

De Varsity- en Venturing-programma’s worden alleen in kerkgemeenten in de VS en Canada toegepast.

Hoe reageert de BSA-leiding op deze beslissing?

De Boy Scouts of America hebben in onze gesprekken steeds gezegd dat ze het beste met jongemannen voorhebben. We zijn dankbaar dat zij deze wijziging steunen en kijken uit naar de voortzetting van onze goede samenwerking in de Cub Scout- en Boy Scout-programma’s.

Wat betekent dit voor de banden van de kerk met de BSA inzake financiën en onroerend goed?

Hoewel onze verplichtingen inzake financiën en onroerend goed belangrijk zijn, zijn ze niet onze hoofdzorg. We zijn vooral begaan met de geestelijke, sociale, lichamelijke en intellectuele behoeften van jongemannen.

De meeste van deze wettelijke samenwerkingen hebben met de Cub Scout- en Boy Scout-programma’s te maken.

De kerk zal de registratiekosten voor haar jongemannen over 2018 aan de BSA voldoen. Er zal dus financieel gezien een minimale uitwerking op scouting zijn.

Wanneer wordt de wijziging doorgevoerd?

De wijziging is op 11 mei 2017 aangekondigd. Maar de deelname van de kerk aan de Varsity- en Venturing-programma’s wordt pas op 1 januari 2018 beëindigd. We sporen de plaatselijke kerkgemeenten aan om de reeds geplande activiteiten door te laten gaan. We vragen hun ook om de nieuwe richtlijnen voor activiteiten door te nemen en te bedenken hoe ze die gaan toepassen.

Kunnen jongemannen in die leeftijdscategorieën de onderscheiding Eagle Scout nog behalen?

Ja. We zullen de jongemannen die de rang van Eagle willen bereiken, registreren, steunen en stimuleren. Daarbij dient in gedachten te worden gehouden dat alleen jongemannen die correct geregistreerd zijn voor insignes en rangen in aanmerking komen.

Wat is het standpunt van de kerk inzake deelname aan de geldinzamelingsactie Friends of Scouting?

De kerk blijft Friends of Scouting steunen als onderdeel van haar samenwerking met de BSA en de scoutingprogramma’s voor jongens van 8–13 jaar.

Heeft dit iets te maken met de recente beleidswijzigingen van scouting, waardoor homo’s en transgenders nu als scouts en leiders toegelaten worden?

De BSA heeft de kerk altijd toegestaan om haar programma’s volgens haar normen en leerstellingen uit te voeren, en de BSA heeft daar altijd haar volledige medewerking aan gegeven. Deze wijziging heeft met de behoeften van de jongemannen van 14–18 jaar te maken. De kerk heeft voortdurend het beste met onze jongeren en gezinnen voor, en dat zal zo blijven.
De websites lds.org/youth/activities en ymactivities.lds.org, die activiteiten bevatten, bestaan al sinds 2013 als informatiebron voor jongeren en hun leiders. Die activiteiten bieden de jongeren de kans om geestelijk, lichamelijk, emotioneel en intellectueel te groeien.

Is de richtlijn dat jongemannen niet wekelijks bijeen hoeven te komen een nieuwe instructie?

Nee. Die richtlijn (voor zowel jongemannen als jongevrouwen) staat al vele jaren in het Handboek kerkbestuur.

Wordt er als onderdeel van deze wijziging iets gedaan aan de verschillen in financiering en activiteiten tussen de jongemannen- en jongevrouwenprogramma’s van de kerk?

De leiders van de kerk zijn van dit punt van zorg op de hoogte. Dit nieuwe programma brengt evenwicht in de financiering voor jongeren in de leeftijd van 14–18 jaar. We houden hier rekening mee bij het verder uitwerken en introduceren van een wereldwijd jongerenprogramma.
We sporen de wijkraad aan om de behoeften van jongemannen, jongevrouwen en hun familie gelijkwaardig te overwegen bij het plannen van activiteiten en het opstellen van de begroting. 

Is dit een reactie op het nieuws dat de Boy Scouts of America overwegen om meisjes en jongevrouwen tot hun programma’s toe te laten?

De leiders van de kerk hebben nog maar pas vernomen dat de BSA overweegt om meisjes en jongevrouwen tot scouting toe te laten. Ons besluit om onze samenwerking in de Varsity- en Venturing-programma’s stop te zetten, heeft daar niets mee te maken en werd eerder genomen. We verwachten niet dat onze Cub Scout- en Boy Scout-groepen zullen worden opgeheven. Ga voor meer informatie naar: Aaronic Priesthood 14-18 Activities.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.