Nieuwsartikel

Joodse leiders ontvangen mormoonse leiders in New York

In oktober jl. noemde een joodse hoogwaardigheidsbekleder de besloten bijeenkomst die toen werd gehouden het ‘begin van een mooie vriendschap’ tussen de twee geloofsrichtingen.

Die vriendschapsbanden werden woensdagavond in New York versterkt.

Dani Dayan, de consul-generaal van Israël in New York, en de New York Board of Rabbi’s verzorgden een receptie voor meer dan zestig genodigden in het kader van een reeks bijeenkomsten die bedoeld zijn om de banden tussen heiligen der laatste dagen en joden aan te halen.

 

‘De joodse gemeenschap en de mormoonse gemeenschap zijn sterk met elkaar verbonden. Dat blijkt duidelijk uit onze waarden en gebruiken en uit de dingen die we koesteren,’ zei Dayan in zijn toespraak. ‘Ik kijk ernaar uit om diepere banden te smeden. Utah ligt buiten mijn rechtsbevoegdheid, maar ik zal binnen mijn gebied alles doen wat ik kan om die band te consolideren.’

Onder de aanwezige mormoonse vertegenwoordigers bevonden zich ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen, zijn vrouw Mary, ouderling Gerrit W. Gong van het Presidium der Zeventig, en bisschop Dean M. Davies van de Presiderende Bisschop met zijn vrouw Darla.

Ouderling Cook zei dat de band tussen joden en mormonen zo hecht is, mede ‘omdat onze theologie zo nauw met elkaar verweven is’. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de kans die hij en enkele andere aanwezigen hadden om in oktober 2016 de 175e verjaardag van de reis van een van de eerste mormoonse apostelen naar Jeruzalem te herdenken. De bedoeling van die herdenking was niet alleen om dat jubileum te vieren, maar eveneens om een ontluikende vriendschap en een gemeenschappelijk verlangen naar samenwerking aan humanitaire projecten te voeden, aldus ouderling Cook.

‘Wij koesteren deze band’, zei ouderling Cook. ‘Wij geloven dat we veel kunnen verwezenlijken [als we samenwerken].’

Ouderling Cook herhaalde wat voormalig viervoudig procureur-generaal Robert Abrams in oktober jl. zei, namelijk dat we samen veel goeds kunnen doen, aangezien joden en mormonen veel met elkaar gemeen hebben.

‘Beiden leggen fundamenteel de nadruk op het gezin. Beiden hechten veel belang aan onderwijs. Beiden zijn erg toegewijd aan liefdadigheid. Beiden zijn humanitair betrokken en bieden internationale noodhulp na rampen zoals aardbevingen, orkanen en tsunami’s waar ook ter wereld. Beiden hebben in het verleden periodes van wisselend succes gekend, zijn bekwame, harde en vastberaden werkers, en zijn het slachtoffer van hevige vervolgingen en vooroordelen geweest.’

Een andere joodse leider, rabbi Joseph Potasnik, vicevoorzitter van de New York Board of Rabbis, was zowel woensdag als in oktober jl. aanwezig was. Hij uitte zijn genegenheid voor heiligen der laatste dagen en noemde hen een volk dat begenadigd is in zijn zorg voor de armen, en dat bedreven ‘zoekt naar mogelijkheden om meer te doen’.

‘Deze avond stond in het teken van collegialiteit en kameraadschap, en is zeker voor herhaling vatbaar,’ zei rabbi Potasnik. ‘Wij hebben fijne vrienden binnen de mormoonse gemeenschap en andere geloofsrichtingen. Ik denk dat we soms niet beseffen hoe innig deze vriendschapsbanden zijn. We gaan in de toekomst nauwer samenwerken.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.