Persbericht

Vriendelijkheid wordt in een Europese socialemediacampagne onder de aandacht gebracht

In oktober liep er in het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,de campagne ‘Wees vriendelijk’ om het belang en de universaliteit van vriendelijkheid onderstrepen.

Kindness Campaign01
Kindness Campaign01
Scène uit de video 'Kinderen weten het beter'.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Deze reeks video’s diende als inspiratiebron om anderen liefdevol en respectvol te behandelen.

De campagne bestond uit acht korte video’s. De video’s werden in oktober twee keer per week uitgebracht op socialemediaplatformen, waaronder YouTube, Facebook en Instagram.

De video’s hadden honderden views en hebben op velen een impact gehad. Hoewel ze op diverse socialemediaplatformen stonden, vonden de leukste interacties op Facebook plaats. Velen reageerden met een ‘Amen!’. Anderen waren ontroerd en schreven: ‘Wat lief, de tranen springen in mijn ogen’ en ‘Geweldig. Dit maakt mijn dag goed.’

‘Op tv en online kunnen we met gemak talloze voorbeelden vinden van twist, conflict en vijandigheid. Maar we zien lang niet altijd dat er meer mensen zijn die door kleine, vriendelijke daden goed proberen te doen. Deze voorbeelden verdwijnen vaak in de massa sensationele en negatieve berichten’, zegt Brian Cordray, manager publicatiediensten van het gebied.

‘Mensen raken geïnspireerd om in beweging te komen wanneer ze de vreugde en zegeningen van vriendelijkheid bij anderen zien’, vervolgde hij.

Eén video trok 3,4 miljoen kijkers en had 1,5 miljoen views. Maar het gaat niet alleen om de statistieken. Cordray zei: ‘Onze Heiland was het toonbeeld van vriendelijkheid en heeft een voorbeeld voor ons gesteld met zijn gebod om onze naasten lief te hebben. Dat houdt ook vriendelijkheid in.’

Kindness Campaign02
Kindness Campaign02
Scène uit de video 'In rechtschapenheid verenigd'.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Leden van De Kerk van Jezus Christus geloven dat we het voorbeeld van Jezus Christus volgen door naastenliefde voor elkaar te tonen. Door deze boodschappen over vriendelijkheid hoopt de kerk over de hele wereld een vlam van vriendelijkheid aan te wakkeren. Die begint thuis en verspreidt zich zo onder gemeenschappen, steden en landen over de hele wereld.

In de video’s werden leringen van kerkleiders aangehaald of voorbeelden van vriendelijkheid getoond. In de video ‘Vredestichters’ vat Russell M. Nelson, president van de kerk, het overkoepelende thema als volgt samen:

‘Vrede is mogelijk. Wij kunnen onze medemensen leren liefhebben.’ Hopelijk raken niet alleen leden van de Kerk van Jezus Christus geïnspireerd om meer gevoelens van naastenliefde en vriendelijkheid voor elkaar te koesteren, maar ook alle andere gelovigen.

Kindness Campaign03
Kindness Campaign03
Scène uit de video 'Vredestichters'.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nu de video’s online staan, moedigt de kerk kijkers aan om gehoor te geven aan hun oproep tot de actie: Wees vriendelijk.

Link naar alle campagnevideo’s:

Een verandering van hart door vriendelijkheid
Kinderen weten het beter
Vriendelijkheid kan de wereld veranderen
Vriendelijkheid heelt wonden
Vredestichters
Dienen zoals de Heiland
Elkaar liefhebben
In rechtschapenheid verenigd

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.