Persbericht

Vrijwilligerswerk: met kleine dingen iets goeds tot stand brengen

Het jaar 2020 leek vooral te draaien om wat we niet konden doen. Maar er was het afgelopen jaar juist een stijging te zien in vrijwilligerswerk en gedoneerde manuren. Mensen concentreerden zich op wat ze wél konden doen, en deden hun best om anderen op nieuwe manieren te helpen. Vrijwilligerswerk is een ideale manier om nieuwe mensen te ontmoeten, levenslange vriendschapsbanden te smeden en contact te leggen met de gemeenschap.

Telefoons
Telefoons
Telefoons2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael Maughan, die een mastersopleiding aan de University of Surrey volgt, doet vrijwilligerswerk voor het Rural Refugee Network. RRN is een Britse organisatie die plaatselijke vrijwilligers in contact brengt met vluchtelingen om ze te helpen met hun integratie in de gemeenschap. Rachael onderhoudt regelmatig telefonisch contact met haar vriendinnen onder de vluchtelingen, zodat zij hun Engelse taal kunnen oefenen. Maar het is nog belangrijker dat zij ze helpt om in hun nieuwe gemeenschap op zoek te gaan naar kansen om een opleiding te volgen of een baan te vinden.

Rachael Maughan
Rachael Maughan
Rachael Maughan, studente aan de University of Surrey (Groot-Brittannië)2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael meent dat beide partijen iets aan het contact hebben. Ze zegt dat de vluchtelingen die ze spreekt ‘door die gesprekken eigenlijk meer een vriendin krijgen dan gewoon een hulpverlener die ze ergens mee komt helpen.’ Rachael zegt dat zij daar zelf ook wat aan heeft: ‘Ik denk niet dat ik erg veel gedaan heb, maar ik heb er wél vriendinnen bij gekregen [… ] en daarmee krijg ik ook een soort reddingslijn toegeworpen.’

Het doel van het Rural Refugee Network is ‘vluchtelingen te helpen om in onze gemeenschappen thuis te raken.’ RRN zorgt ervoor dat vluchtelingen die buiten de grote stedelijke gebieden wonen hulp en steun kunnen krijgen. Dit wordt gedurende de COVID-19-periode voornamelijk door vrijwilligers gedaan, en velen van hen doen het eenvoudigweg over de telefoon.

Rachael heeft door COVID zelf ook ondervonden hoe frustrerend het is om niet onder de mensen te zijn, en alleen online contact met anderen te hebben. Ze hoopt dat ze door vrijwilligerswerk toch nog een gevoel van verbondenheid kunnen krijgen totdat de situatie verbetert. En een telefoontje plegen, is een eenvoudige manier om dat te doen.

Het is voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heel natuurlijk om zich in dienst van de gemeenschap te stellen. Veel leden hebben tijdens de pandemie nieuwe manieren moeten vinden om dat te doen. Maar vaak bleken er heel eenvoudige manieren te zijn om anderen te dienen, zoals een telefoontje plegen. Als we ons concentreren op wat we veilig wél kunnen doen, kunnen we iets voor andere mensen en onszelf betekenen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.