De Perskamer Blog

Waarom dopen mormonen plaatsvervangend voor hun voorouders?

Deze week is in de media veel aandacht geweest voor het plaatsvervangend postuum dopen in de tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het volgende artikel van ouderling D. Todd Christofferson geeft een beter beeld in welk perspectief dit door de leden van de kerk wordt gedaan.

Het is nooit de bedoeling geweest om nabestaanden te kwetsen in welk opzicht dan ook. Het is een daad van liefde en een aanbod aan onze voorouders waarbij leden geloven dat keuzevrijheid nu en in het hiernamaals een centrale rol speelt.

Het Blog bladeren

Over: Deze blog wordt beheerd en geschreven door personeel van de afdeling Public Affairs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De informatie is betrouwbaar en nauwkeurig, maar moet niet per se worden beschouwd als een officiële verklaring van de kerk. Het doel van deze blog is om journalisten, bloggers en het publiek aanvullende context en informatie te bieden over openbare kwesties die betrekking hebben op de kerk. Ga voor officiële persberichten en uitspraken van de kerk naar de homepage van MormonNewsroom.org

Stijlgidsnotitie: Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.