Toelichting

Waarom heten we nog steeds mormonen-nieuws.org?

    

Toen president Russell M. Nelson aankondigde dat we de correcte, volledige naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen moesten gebruiken, voegde hij daaraan toe: ‘We verschaffen in de komende maanden extra informatie over deze belangrijke kwestie.’ Minder dan twee maanden later veranderde het Mormon Tabernacle Choir zijn naam in Tabernacle Choir at Temple Square.

Andere kerkwebsites en -publicaties worden de komende weken en maanden bijgewerkt. President Nelson en andere kerkleiders begrijpen dat een verandering van deze omvang zorgvuldige overweging, coördinatie en planning vergt. Newsroom volgt, net als andere kerkkanalen, de raad van kerkleiders op aangaande het doel en de timing van wijzigingen aan mormonen-nieuws.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.