Persbericht

Water bereikt het ‘eind van de lijn’ in Kongolese dorpen

Er gutste eindelijk water uit een dertig kilometer lange pijpleiding die naar de Afrikaanse dorpen Tshiabobo, Mafumba, Kasha en Ibola loopt, en die volgend jaar in de zomer Luputa zal bereiken. De mensen in deze gemeenschappen hebben bijna twintig jaar lang gewerkt en gebeden om een organisatie of overheidsinstantie te vinden die een watersysteem wilde financieren en aanleggen. Action for Development of Infrastructure in Middle Rural (ADIR), de aannemer van het project, bracht het idee begin 2007 onder de aandacht van humanitaire zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Later dat jaar werd het project goedgekeurd door kerkpresident Gordon B. Hinckley.

Voordat het project voltooid was, droegen vrouwen zelf water naar huis. Een dorpeling zegt: ‘Ik ben nu bevrijd van een jarenlange slavernij die mij aan het water bond. Ik hoef er nu geen lange afstanden van twee kilometer meer mee af te leggen. Dit is echt een zegen van omhoog voor mij en mijn hele gezin.’ De leden van het projectontwikkelingscomité prijzen de kerk om ‘dit einde aan onze ellende, want met deze watervoorziening is er een eind gekomen aan al onze moeilijkheden; wij kunnen bevestigen dat dit onze kinderen heeft verlost van de moordende diarree en alle ziekten die ze kregen van vies water waaraan onze mensen zo lang overgeleverd zijn geweest.’ Gouverneur Alphonse Ngoyi Kasanji van de provincie Kasaï Oriental zegt: ‘Dit is afdoende bewijs dat uw kerk begrijpt dat er alleen door water leven is, dat er leven wordt gegeven met water, en dat water het leven beneemt als het niet schoon is.’

Er moeten nog twee fasen voltooid worden in het Luputawaterproject. De volgende fase brengt water naar Luputa en de omliggende gebieden, waar honderddertigduizend mensen wonen op een afstand van 34 kilometer van waterbronnen. De greppels voor deze fase zijn al bijna klaar. Er komen kranen in de dorpen Mafumba, Kasha en Ibola. Fase drie is het laatste stadium van het project: de bouw van het distributienetwerk voor de bevolking van Luputa. Volgens de Wereldgezonheidsorganisatie beschikken meer dan een miljard mensen niet over schoon water. En dat heeft voor velen van hen tot gevolg dat zij lijden aan ziekten die door vies water worden doorgegeven, zoals cholera, diarree en tyfus. Het doel van het schoonwaterinitiatief van de kerk is de gezondheid van de gemeenschappen te verbeteren door de inwoners toegang te geven tot schoon water uit duurzame bronnen. Afhankelijk van plaatselijke behoeften en omstandigheden wordt er gebruik gemaakt van bronnen (of boorgaten), wateropslag en -distributiesystemen, en waterzuiveringssystemen. Sinds 2002 heeft de kerk meer dan vijf miljoen mensen in meer dan 4500 plaatsen geholpen om toegang te krijgen tot schoon water.

Schoonwaterprojecten zijn duurzaam gebleken doordat de gemeenschappen betrokken zijn bij de planning en uitvoering van de projecten en er al vóór voltooiing van de projecten vertegenwoordigers van de gemeenschappen zijn getraind om onderhoud aan de systemen te plegen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.