Persbericht

2009 leverde nieuwe tempels en andere vooruitgang op in de kerk

In maart wijdde president Thomas S. Monson, wereldleider van de 13,5 miljoen leden tellende kerk, de Drapertempel in Utah (VS) in. En in augustus wijdde hij de Oquirrh Mountaintempel (Utah) in — de 130ste tempel van de kerk, en de dertiende in Utah. Voorafgaand aan de inwijdingen kregen bijna 1,3 miljoen mensen tijdens open dagen een rondleiding door de tempels. President Monson kondigde tijdens de 179ste algemene oktoberconferentie ook de bouw van vijf nieuwe tempels aan. De bouwplaatsen zijn in Brigham City (Utah); Concepción (Chili); Fortaleza (Brazilië); Fort Lauderdale (Florida); en Sapporo (Japan). Bij de aankondiging van de vijf nieuwe tempels zei president Monson: ‘Wij willen dat zo veel mogelijk leden de kans krijgen om naar de tempel te gaan zonder onredelijk lange afstanden te moeten afleggen.’ Hij zei ook dat 83 procent van de kerkleden over de hele wereld minder dan driehonderd kilometer van een tempel af woont en dat dit percentage nog omhoog zou gaan daar de kerk nieuwe tempels blijft bouwen. Ander nieuws uit 2009 was onder meer: Nieuwe apostel geroepen
In april werd ouderling Neil L. Andersen geroepen om de vacature in het Quorum der Twaalf Apostelen te vervullen die in december 2008 was ontstaan door het overlijden van ouderling Joseph B. Wirthlin. Kerkpresident Thomas S. Monson kondigde dit aan voor een publiek van 21 duizend mensen in het Conferentiecentrum te Salt Lake City, terwijl over de hele wereld honderdduizenden mensen naar de uitzending keken. Bibliotheek voor kerkgeschiedenis ingewijd
Na vijftien jaar plannen te hebben gemaakt en een bouwperiode van vier jaar is er een permanent en veilig archief gekomen voor historische en andere kerkdocumenten. De nieuwe bibliotheek voor kerkgeschiedenis is in juni door president Monson ingewijd. Dit geavanceerde gebouw is ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de hoge certificeringsnormen van het Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) waarderingssysteem, waarmee het gebouw in aanmerking komt voor de prestigieuze Silveraanduiding. Maar een van de noemenswaardigste aspecten van de nieuwe bibliotheek is dat deze is ontworpen om voor het publiek toegankelijk te zijn. Spaanse bijbel uitgegeven
Een ander project dat na jaren voorbereiding af is gekomen, is de kerkversie van de Spaanse bijbel. Dit boek is een van de opmerkelijkste schriftuurprojecten van de kerk. Het bevat nieuwe hoofdstukkopjes, voetnoten en kruisverwijzingen naar alle Schriften gebruikt door leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson heeft over de nieuwe bijbel gezegd: ‘Deze nieuwe publicatie zal de Spaanssprekende leden van de kerk veel meer evangelielering geven.’ Kerkleiders bezoeken Oost-Europa
In mei en juni kregen duizenden mormonen in Oost-Europa bezoek van president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, en ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen. De twee leiders spraken grote groepen aanwezigen toe in Kiev (Oekraïne) en Samara, Jekaterinenburg en Moskou (Rusland). Kerkleiders wonen installatie bij
In januari woonden kerkleiders de installatie van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama bij. President Uchtdorf van het Eerste Presidium en ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen woonden zowel de beëdigingsceremonie als de nationale gebedsdienst in de Washington National Cathedral bij. President Monson overhandigt president Barack Obama genealogie
Later in het jaar begeleidden president Monson en ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen meerderheidsaanvoerder van de Senaat, en lid van de kerk, Harry Reid uit Nevada om president Obama vijf grote in leer gebonden albums met zijn familiegeschiedenis aan te bieden. President Monson zei: ‘President Obama’s erfgoed is vol voorbeelden van leiderschap, opoffering en dienstbaarheid.’ President Monson neemt deel aan viering honderdjarig bestaan katholieke kathedraal
Het bisdom Salt Lake City had kerkleiders uitgenodigd voor de viering van het honderdjarig bestaan van de kathedraal van de Madeleine. President Monson was een van de sprekers bij dit evenement in augustus. Hij noemde de vele keren dat de twee kerken hebben samengewerkt voor het welzijn van de gemeenschap en de wereld. Eerder in 2009 had het Mormoons Tabernakelkoor met de tabernakelorganisten en het Orchestra at Temple Square een herdenkingsconcert gehouden in de kathedraal. Tournee Mormoons Tabernakelkoor
Het Mormoons Tabernakelkoor en het Orchestra at Temple Square hadden een drukke zomer wegens hun tournee door het middenwesten van de Verenigde Staten, waar ze in zeven grote steden optraden voor enthousiaste toeschouwers. De concerten werden gedirigeerd door gastdirigenten die waren gekozen uit vooraanstaande inwoners van de steden die men aandeed, onder wie voormalig astronaut Neil Armstrong. Het koor vierde ook een historische mijlpaal: tachtig jaar uitzendingen van Music and the Spoken Word. Het is het langstlopende nationale programma in de Amerikaanse geschiedenis. Kerk biedt hulp aan slachtoffers van rampen
In september werden de eilandengroepen Samoa, Amerikaans Samoa en Tonga getroffen door een aardbeving en een krachtige tsunami. Hele dorpen werden weggevaagd, er vielen bijna tweehonderd slachtoffers en vele duizenden mensen raakten dakloos. Binnen enkele uren was de kerk begonnen om de behoeften van de eilandbewoners te inventariseren. Een week later vertrok er uit Utah een DC-10 naar het zuidelijk deel van Oceanië met zestig ton voedsel, hygiënesets, kleding, rolstoelen en water.
In september sloeg in de Filipijnen de tropische storm Ketsana toe en maakte honderden slachtoffers. De storm bracht de grootste regenval in veertig jaar met zich mee en veroorzaakte aanzienlijke overstromingen. De afdeling humanitaire diensten van de kerk bood hulp bij het opruimen en regelde kleding, voedsel, hygiënesets, water en andere hulpgoederen. Honderdduizenden namen deel aan projecten van Mormoonse helpende handen
De vrijwilligers van de Helpende Handen-projecten van de kerk voegden zich bij tienduizenden anderen in de Verenigde Staten die mensen in nood hielpen. De dienstbetoondag in april bracht mensen uit alle lagen van de bevolking bijeen om hun medemensen te helpen met allerlei projecten, variërend van voedsel uitpakken tot en met huizen bouwen. Tienduizenden vrijwilligers van Helpende Handen namen deel aan afzonderlijke gecoördineerde dienstbetoondagen in Afrika en in Brazilië. In februari hielpen vrijwilligers van Helpende Handen ook om op te ruimen na hevige ijzelbuien van Maine tot Texas. En over de hele wereld werden talrijke andere Helpende Handen-projecten uitgevoerd. Tweede deel The Joseph Smith Papers uitgegeven
Het tweede deel van de The Joseph Smith Papers is in september uitgegeven. De nieuwe editie van Revelations and Translations: Manuscript Revelation Books verschaft nieuwe toegang tot documenten van onschatbare waarde uit de periode van 1828 tot en met 1834. Kerkhistoricus en geschiedschrijver ouderling Marlin K. Jensen zegt dat sommige documenten in het nieuwe deel de oudste documenten van de hand van Joseph Smith zijn. Apostel spreekt over godsdienstvrijheid
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen zei in oktober tijdens een toespraak aan BYU-Idaho dat in Amerika de godsdienstvrijheid wordt bedreigd. Hij zei dat leden van de kerk zich niet moeten laten afschrikken of zich door dreigementen het zwijgen moeten laten opleggen. ‘Wij moeten staan op ons grondwettelijke recht en plicht om onze godsdienst uit te oefenen, volgens ons geweten te stemmen op zaken van openbaar belang, en deel te nemen aan verkiezingen en debatten over openbare en wettelijke kwesties.’ Kerk steunt niet-discrimerende verordeningen in Salt Lake City
De kerk sprak in november tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Salt Lake City haar steun uit aan een niet-discriminerende gemeenteverordening. Michael Otterson, algemeen directeur van de afdeling public affairs van de kerk, sprak de gemeenteraad toe en sprak de steun van de kerk uit voor het voorstel van burgemeester Ralph Becker. Hoewel de kerk meende dat de bescherming van het recht op onderdak en werk eerlijk en redelijk waren, zei hij dat zij ‘onwrikbaar vasthoudt aan haar toegewijde verdediging van de uiterst fundamentele definitie van het huwelijk als zijnde een verbintenis tussen man en vrouw.’

Apostel spreekt tijdens internationaal congres over het gezin
In augustus hield een apostel van de kerk een toespraak tijdens het internationale congres over het gezin in Amsterdam. Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen zei: ‘Ons toekomstige geluk en zelfs de toekomst van hele naties is verbonden met kinderen. Het gezin met kinderen moet weer de basiseenheid van de samenleving worden. We moeten kinderen gewoon meer waarde toekennen dan we nu doen.’ Kerstconcert trekt publiek van tienduizenden
Zangeres Natalie Cole, die ooit een Grammy Award heeft gewonnen, en auteur David McCullough, die twee maal de Pulitzerprijs heeft gewonnen, waren te gast bij het Mormoons Tabernakelkoor en het Orchestra at Temple Square tijdens hun jaarlijkse kerstconcert. De prachtige versieringen in het Conferentiecentrum en de muziek droegen bij aan de kerstgeest die de meer dan tachtigduizend man publiek voelden. Permanent studiefonds bereikt grote mijlpaal
Het permanent studiefonds bereikte in december een belangrijke mijlpaal. Het fonds, dat in 2001 was gelanceerd, had in december meer dan veertigduizend leningen verstrekt aan jonge mannen en vrouwen over de hele wereld om hen te helpen met hun opleiding en loopbaan. De algemeen directeur van het fonds, ouderling John K. Carmack, zei dat hij een tijd voorziet waarin het fonds misschien wel meer dan honderdduizend mensen zal helpen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.