Persbericht

Wereldgezinscongres van start

Vandaag is de jaarlijkse bijeenkomst van het World Congress of Families in Amsterdam begonnen. Dit vijfde wereldcongres over het gezin wordt van 10 tot en met 12 augustus 2009 in de RAI gehouden. Het evenement wordt bijgewoond door politici en andere vooraanstaande burgers uit de hele wereld. Maandag is een Gezinsdag met als thema: 'Gezin, meer dan de som der delen.' Er zijn danzowel internationale bijeenkomsten als Nederlandstalige parallelbijeenkomsten. Op de andere dagen zijn er toespraken en forumdiscussies. Tijdens het hele driedaagse congres is er een informatiemarkt met allerlei stands vol informatie over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het gezin.Enkele van de voornaamste toespraken gaan over 'Het gezin als de fundamentele eenheid van de samenleving', 'De waarde van het huwelijk als de grondslag van het gezinsleven', 'Het gezin als het fundament van sociale en economische ontwikkeling', 'De toekomst van het menselijk leven', 'De gevolgen van overheidsbeleid op het gezin' en 'De invloed van internationale wetgeving op het gezin'.Forumdiscussies gaan onder meer over: 'De rol van het gezin in het overwinnen van verslaving (drugs en pornografie)', 'Demografie en het wereldwijd afnemende geboortetal', 'Seksualiteit: geloof, gezin en vrijheid van meningsuiting', 'Mensensmokkel', 'De uitwerking van biotechnologie op het gezin (abortus, euthanasie en embryo-stamcelonderzoek)' en 'Het gezin en de toekomst van naties'. Het congres is geopend met een videoboodschap van de Nederlandse minister Rouvoet. Van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nemen apostel Russell M. Nelson en Sheri L. Dew mee. Meer informatie vindt u op www.worldcongress.nl. Een 'live video stream' van het congres vindt u opwww.worldcongress.nl/en/live-stream.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.