Persbericht

World Congress of Families V

Op 10-12 augustus 2009 wordt het vijfde World Congress of Families gehouden, dit keer in Amsterdam.

Dit evenement, dat wordt bijgewoond door politici en andere vooraanstaande burgers uit de hele wereld die voor een sterk gezin zijn, wordt dit jaar in de RAI te Amsterdam gehouoden. De eerste dag is een Gezinsdag met als thema: 'Gezin, meer dan de som der delen.' Die dag zijn er zowel internationale bijeenkomsten als Nederlandstalige parallelbijeenkomsten. Op de andere dagen zijn er toespraken en forumdiscussies. Tijdens het hele driedaagse congres is er een informatiemarkt met allerlei stands vol informatie over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het gezin.Enkele van de voornaamste toespraken gaan over 'Het gezin als de fundamentele eenheid van de samenleving', 'De waarde van het huwelijk als de grondslag van het gezinsleven', 'Het gezin als het fundament van sociale en economische ontwikkeling', 'De toekomst van het menselijk leven', 'De gevolgen van overheidsbeleid op het gezin' en 'De invloed van internationale wetgeving op het gezin'.Forumdiscussies gaan onder meer over: 'De rol van het gezin in het overwinnen van verslaving (drugs en pornografie)', 'Demografie en het wereldwijd afnemende geboortetal', 'Seksualiteit: geloof, gezin en vrijheid van meningsuiting', 'Mensensmokkel', 'De uitwerking van biotechnologie op het gezin (abortus, euthanasie en embryo-stamcelonderzoek)' en 'Het gezin en de toekomst van naties'. Enkele vooraanstaande deelnemers zijn onder meer van de Nederlandse regering minister Rouvoet en premier Jan-Peter Balkenende, en van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen apostel Russell M. Nelson en Sheri L. Dew. Meer informatie vindt u op

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.