Persbericht

Wereldvluchtelingendag: Een blik op vluchtelingenhulp van de kerk in Europa

Moedige vluchtelingen en hulpacties van de Europese heiligen in de kijker op de Wereldvluchtelingendag 2023

Er zijn momenteel 35,3 miljoen vluchtelingen over de hele wereld, volgens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ieder jaar op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Dan zetten de Verenigde Naties de moedige mensen in de kijker die hun thuisland vanwege oorlog of vervolging zijn ontvlucht. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt steun aan ontheemde personen en gezinnen, in samenwerking met andere wereldwijde hulporganisaties.

De Kerk van Jezus Christus moedigt haar leden aan om steun te verlenen aan vluchtelingen die gedwongen waren huis en haard te verlaten. In 2021 bevestigde de kerk in de bijgewerkte versie van het algemeen handboek: ‘In het kader van hun plicht om voor behoeftigen te zorgen […], bieden kerkleden hun tijd, talenten en vriendschap aan om vluchtelingen als leden van hun gemeenschap welkom te heten.’

In het afgelopen jaar zijn veel mensen vanwege conflicten en andere gevaren in hun vaderland of gemeenschap naar verschillende delen van Europa gevlucht. Verspreid over 174 vluchtelingenprojecten boden De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en haar leden in 2022 wereldwijd hulp aan deze personen en gezinnen die hunkeren naar een betere toekomst. De Europese afdeling van de kerk speelde daarin een grote rol, en bood hulp aan vluchtelingen ongeacht hun culturele achtergrond, ras of godsdienst.

Hulp in heel Europa

Als gevolg van militaire acties in Oekraïne hebben Europese landen de grootste toestroom van vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Als reactie op deze crisis heeft de kerk meer dan 15,6 miljoen euro (16,8 miljoen dollar) aan hulp voor Oekraïense vluchtelingen besteed, en meer dan 900 ton etenswaren en hulpgoederen aan noodlijdende Oekraïners geschonken. De kerk biedt niet alleen materiële steun, ze organiseert ook wekelijks online bijeenkomsten, waarin Oekraïners met elkaar kunnen praten en zo hun traumatische ervaringen verwerken. De inspanningen van de kerk in Oekraïne worden in meer detail beschreven in dit artikel van de wereldwijde perskamer van de kerk.

Onlangs zette de Kerk van Jezus Christus ook humanitaire-hulpprojecten op poten in Polen, Spanje, Griekenland, Roemenië, Servië, Kroatië en Georgië, bedoeld om ondersteuning te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen. In de loop van 2022 heeft de kerk met 294 organisaties samengewerkt aan het welslagen van humanitaire-hulpprojecten verspreid over heel Europa. Daardoor hebben duizenden personen en gezinnen in moeilijke omstandigheden verlichting en troost gevonden.

Hulpverlening in Italië

In Italië heeft de kerk in samenwerking met voedselbanken, vluchtelingencentra, musici, plaatselijke leiders en huisvestingsorganisaties verscheidene vluchtelingenprojecten ontwikkeld om hulp en troost te bieden.

Peace en Monday Ehigiamusoe zijn vluchtelingen uit Afrika die nu een onderkomen hebben gevonden in Rome. Onderweg kwam de groep vluchtelingen met hun bootje in hevige stormen terecht, waardoor veel van hun reisgenoten verdronken. Peace en Monday raakten hun schamele bezittingen kwijt, maar overleefden de barre tocht en kwamen veilig in Italië aan. Via het netwerk van vluchtelingen in het gebied kwamen ze in contact met vrijwilligers van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en ontvingen ze de nodige hulpmiddelen om een leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaats.

Monday kon dankzij de kerk een opleiding volgen en een vaste baan vinden. Peace en Monday zijn nu steunpilaren van hun plaatselijke gemeenschap, en helpen andere vluchtelingen en behoeftigen. Geloof speelde een belangrijke rol in de motivatie van het gezin Ehigiamusoe om naar een beter leven te streven, en de kerk zorgde voor zowel hun lichamelijk als hun geestelijk welzijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.