Persbericht

Workshopdag 'Huwelijk en gezin' op 6 november 2010

's Morgens en ’s middags worden er gelijktijdig verschillende workshops gegeven. Ze zijn praktisch en er is volop gelegenheid om te discussiëren. Er is oppas voor kinderen en er wordt gezorgd voor een lekkere lunch.


Wat is het doel?

Huwelijken en gezinnen in 'topconditie' houden. Tips en inspiratie voor beter functionerende gezinnen geven. Echtparen op een praktische manier ondersteunen om (nog) meer geluk en voldoening in hun huwelijk te vinden.


Op welke manier?

Door de organisatie van periodieke workshops. Deze workshops zijn praktisch, interactief en er is volop gelegenheid om te discussiëren.


Voor wie?

De workshops zijn gericht op echtparen met of zonder kinderen, alleenstaande ouders en toekomstige echtparen. Iedereen is welkom. Vragen of voorstellen?

Heb je vragen over de workshopdag of voorstellen voor onderwerpen?


Bellen

Bel Rianne van Damme, 00 49 594 3985150; of Armanda Bos, 0318 591167. Schrijven Rianne van Damme,
Workshopdag H&G
Postbus 33
7741 AA Coevorden

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.