Persbericht

Vernieuwde Mormon.org brengt kerkleden voor het voetlicht

Over de hele wereld staan zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen eromd bekend dat zij bij mensen aankloppen om over het evangelie te vertellen. Maar nu kunnen mensen die zich voor het geloof interesseren figuurlijk op het internet bij mormonen aankloppen om een beter begrip op te doen van hun geloof. Op de revolutionaire nieuwe versie van Mormon.org, versie 4.0, die inmiddels is gelanceerd, hebben tweeduizend mormonen een profiel ingevuld om uit te leggen waarom ze hun geloof naleven en waarom ze mormoon zijn, en er zijn nog dertienduizend extra profielen in bewerking. Naar verwachting zal dat aantal nog naar honderdduizend stijgen als de kerk haar leden op LDS.org blijft vragen om te overwegen op Mormon.org over hun geloof te vertellen.

‘Er was een geweldige respons’, aldus Ron Wilson, manager van mormon.org. ‘We lezen het ene na het andere verhaal over de uitwerking die de kerk op het leven van deze mensen heeft gehad. Hoewel elk verhaal weer anders is, zien we een grote gemene deler in het streven om Jezus Christus te volgen.’ Toen bijvoorbeeld Shannyn Marie werd gevraagd hoe het is om lid van de kerk te zijn, vertelde ze allereerst: ‘Het is net of je deel uitmaakt van een grote familie waar ieder om elkaar geeft. Er zijn zo veel mensen van verschillende achtergronden en situaties met uiteenlopende talenten, maar we zijn eensgezind in onze moraal en geloofsovertuiging.’ Leden vertellen over hun ervaringen en beantwoorden tientallen andere, concretere vragen zoals ‘Zijn mormonen christenen?’ ‘Wat voor rol speelt gebed in je leven?’ ‘Waarom drinken mormonen geen koffie, thee of alcohol?’ en ‘Hoe zien mormonen de Bijbel?’ ‘De vorige versie van Mormon.org was een uitstekende informatiebron voor mensen die meer te weten wilden komen over het mormonisme, om officiële informatie van de kerk te krijgen over onze geloofsovertuiging en praktijken’, aldus Scott Swofford, hoofd media van de afdeling zendingswerk van de kerk. ‘Het doel is dat mensen gaan begrijpen dat een instelling, elke verzameling mensen, slechts een manifestatie is van de geloofsovertuigingen van zijn leden. Het gaat er niet zozeer om wat wij geloven, maar wat wij doen, omdat wij geloven dat dát mormonen interessant maakt.’ In de zomer wordt met een grote mediacampagne gestart om mensen op de nieuwe website te wijzen. De campagne maakte gebruik van traditionele en minder traditionele media, inclusief online televisie, radiospotjes en advertenties. ‘Net als de nieuwe Mormon.org geven onze leden in de mediacampagne de organisatie een gezicht’, aldus Swofford. De kerk blijft ledenprofielen verzamelen. De heiligen der laatste dagen die deze profielen aanmaken, kunnen die blijven wijzigen en eraan toe blijven voegen.
De profielen worden nagekeken, maar niet gewijzigd. Ze worden gelaten zoals ze zijn ingediend. ‘Als je die profielen leest, kijk je in het hart van de mensen, en het is meteen al aardig duidelijk dat mensen hun eigen geloofsovertuiging uitdragen’, aldus Stephen B. Allen, algemeen directeur van de afdeling zendingswerk. De leden kunnen hun profiel verbinden aan hun Facebook- of Twitterpagina, of hun blog. Daardoor kunnen andere mensen steeds beter begrip krijgen van de kerk, door rechtstreeks contact met individuele mormonen. Kerkleden kunnen op new.mormon.org een profiel aanmaken door in te loggen met hun LDS-account. In 2010 zijn er uitsluitend Engelstalige profielen beschikbaar, maar er zullen meer talen volgen. Mormon.org, dat in 2001 is gelanceerd, is een uitnodigende internetbestemming voor mensen die online informatie over de kerk zoeken. De site wordt maandelijks door bijna een half miljoen mensen bezocht. Terwijl de kerk haar boodschap door haar meer dan 52 duizend voltijdzendelingen blijft verbreiden (sinds de oprichting van de kerk in 1830 zijn dat er in totaal meer dan een miljoen geweest), geven veel mensen er de voorkeur aan om op internet informatie over de kerk op te zoeken alvorens persoonlijk met een zendeling te willen spreken. Mormon.org speelt daarbij een essentiële rol. Noot van de Nederlandse webredactie: Voor een Nederlandstalige versie van Mormon.org gaat u op de homepage naar beneden naar het witte tekstmenu op een donkergrijze achtergrond en laat de muiscursor op het woord 'English' rusten, dan verschijnt er een afrollijst met o.a. de keuze 'Nederlands'. Helaas lopen de internationale taalversies erg achter bij de Engelstalige versie 4 van Mormon.org en vindt u al het hierboven genoemde nog niet op de Nederlandstalige versie van de site. Maar u bent uiteraard voor informatie, aanvragen e.d. altijd welkom op www.kerkvanjezuschristus.nl.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.