Persbericht

Zakenvrouwen in Hongarije leiden pleegouders op

Netwerk van christelijke pleegzorg

Mary’s Smile (de glimlach van Maria) is door zakenvrouwen en moeders opgericht, met als doel om een netwerk van christelijke pleegzorg voor getraumatiseerde kinderen op te bouwen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft Mary’s Smile de financiële middelen geschonken waardoor de afgelopen zes maanden 68 kwetsbare kinderen bij goed opgeleide pleegouders konden worden geplaatst.

Gezinnen zijn belangrijk. (Stockfoto van moeder en kind.)
Gezinnen zijn belangrijk. (Stockfoto van moeder en kind.)
Gezinnen zijn belangrijk. (Stockfoto van moeder en kind.)2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
  

In Hongarije zitten momenteel 21.000 kinderen in staatsinstellingen. Ongeveer 7.000 kinderen hebben geen pleeggezin. Weeshuizen hebben beperkte capaciteit omdat de bestaande netwerken van pleeggezinnen niet genoeg nieuwe pleegouders kunnen vinden.  De meeste kinderen waren in hun geboortegezin het slachtoffer van extreem trauma en mishandeling.

Mary’s Smile zoekt potentiële pleegouders en leidt ze op om voor deze kinderen te zorgen. De afgelopen zes maanden volgden veertig nieuwe ouders de opleiding.  Dankzij de begeleiding, therapie en voortdurende steun waren deze pleegouders in staat om de problemen aan het begin van de plaatsing te overwinnen. De therapie voor de kinderen heeft ook geholpen.  Een van de kinderen ging vóór plaatsing in een pleeggezin niet naar school, maar is nu een uitstekende leerling en voetballer.   

De oprichters hebben voor de naam ‘Mary’s Smile’ gekozen omdat ze zich kunnen voorstellen dat Maria, de moeder van Jezus, met een glimlach neerkijkt op hun werk om liefdevol kinderen te helpen. Deze organisatie biedt de tedere zorg waartoe haar naam inspireert.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.