Persbericht

Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen met ouderling en zuster Godoy

De jongvolwassenen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden uitgenodigd om dichter tot Jezus Christus te komen door op 5 mei 2024 (voor Noord- en Zuid-Amerika) of 12 mei (voor de rest van de wereld) de wereldwijde devotional voor jongvolwassenen te bekijken.

Ouderling Carlos A. Godoy van de Zeventig en zijn vrouw, Mônica.
Ouderling Carlos A. Godoy van de Zeventig en zijn vrouw, Mônica.
Ouderling Carlos A. Godoy van de Zeventig en zijn vrouw, Mônica.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ouderling Carlos A. Godoy van de Zeventig en zijn vrouw, Mônica, zullen zich speciaal tot de jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar richten. Ouderling en zuster Godoy hebben onlangs gesproken over het versterken van familiebanden, door persoonlijke openbaring met de Heer verbonden blijven, en de zegeningen voor discipelen van Jezus Christus die hun verbonden nakomen.

De jongvolwassenen worden aangemoedigd om de devotional samen met vrienden te bekijken en daarna te bespreken hoe ze de beginselen uit de devotional kunnen toepassen.

Zo kijk je naar de uitzending

Bekijk de devotional op broadcasts.ChurchofJesusChrist.org en later in de Evangeliebibliotheek. De uitzending zal na enkele weken in meerdere Europese talen beschikbaar zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.