Nieuwsartikel

Zendelingen krijgen meer opties om met hun familieleden te communiceren

Eerste Presidium wil familieleden meer bij het leven van hun zendelingen betrekken

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft wijzigingen in het communicatiebeleid voor voltijdzendelingen en hun familieleden bekendgemaakt.

 

Zendelingen mogen met onmiddellijke ingang op hun wekelijkse voorbereidingsdag met hun familieleden communiceren via sms-berichten, online berichten, telefoontjes en videochats, naast de gebruikelijke brieven en e-mails. Voorheen moesten zendelingen het vooral met brieven en e-mails stellen.

‘Regelmatige communicatie met het thuisfront is een belangrijk onderdeel van het werk van onze zendelingen’, luidt de verklaring van het Eerste Presidium. ‘Een van de belangrijkste doelen van deze wijziging is familieleden aan te moedigen om meer bij de inspanningen en ervaringen van hun zendeling betrokken te zijn.’

Zendelingen worden aangespoord om hun gezond verstand te gebruiken bij het bepalen van de duur van hun telefoontjes en videochats, en om rekening met hun collega te houden. Familieleden wordt verzocht het schema van hun zendeling niet te verstoren, maar te wachten tot hij of zij op de wekelijkse voorbereidingsdag contact met hen opneemt. Als de ouders van een zendeling niet bij elkaar wonen, mag hij of zij met beide ouders afzonderlijk contact opnemen.

Dankzij de hedendaagse technologie kan deze communicatie vrijwel kosteloos plaatsvinden. In gebieden waar zendelingen of hun familieleden geen toegang tot een computer of telefoon hebben, worden zendelingen aangespoord om de gebruikelijke communicatiemiddelen te blijven gebruiken.

‘We sporen zendelingen aan om wekelijks via een goedgekeurd communicatiemiddel naar keuze met hun familieleden te communiceren’, aldus ouderling Dieter F. Uchtdorf, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen en voorzitter van de leidinggevende raad zendingswerk. ‘Dat kan naargelang hun omstandigheden, locatie en schema verschillen. Er wordt niet van alle zendelingen verwacht dat ze elke week met hun ouders bellen of videochatten. De zendeling kiest zelf een communicatiemethode die hem of haar het beste past.’

Zendelingen worden ook aangemoedigd om niet alleen op hun voorbereidingsdag met hun familieleden te communiceren, maar ook bij bijzondere aangelegenheden, zoals Kerstmis, Moederdag, Vaderdag, de verjaardagen van hun ouders, en andere feestdagen die in hun cultuur belangrijk zijn.

Volgens ouderling Uchtdorf bieden deze richtlijnen een aantal voordelen. Zo kan er rekening met verschillende gezinssituaties worden gehouden. Ook zendelingen die behoefte aan contact met het thuisfront hebben, krijgen op deze manier meer steun.

Momenteel vertegenwoordigen ruim 65 duizend zendelingen Jezus Christus wereldwijd in verschillende landen en culturen. Ze dienen voltijds, bestuderen het evangelie en onderwijzen belangstellenden in levensveranderende beginselen. Jonge mannen kunnen vanaf 18 jaar voor twee jaar op zending gaan; jonge vrouwen kunnen vanaf hun 19e voor anderhalf jaar dienen. Ze krijgen tijdens hun zending waardevolle, levensveranderende ervaringen door zichzelf weg te cijferen en anderen te dienen.

‘We hebben onze zendelingen lief en weten dat de Heer hun onzelfzuchtige inzet waardeert’, zegt ouderling Uchtdorf. ‘We blijven naar manieren zoeken om hen en hun familieleden zo goed mogelijk te steunen en te helpen.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.