Nieuwsartikel

Profeet nodigt inwoners van Arizona uit om van hun huis een heiligdom van geloof te maken

President Nelson spreekt ook met plaatselijke godsdienstige leiders, leiders in de gemeenschap en overheidsvertegenwoordigers

 

Een profeet spoorde op 10 februari 2019 in een footballstadion in Arizona (VS) ruim zestigduizend heiligen der laatste dagen en genodigden aan om hun geloof thuis meer te beleven.

President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen droeg de kerkleden op om van hun huis een geestelijk leercentrum te maken. Hij gaf aan dat iedereen dit op zijn eigen manier moet doen, en nodigde hen uit om ‘elke dag bewust te bidden’ om te weten hoe ze dit moesten aanpakken. Volgens president Nelson was dat het werk ‘van de almachtige God’.

Het historische bezoek van president Nelson is misschien wel de grootste bijeenkomst van heiligen der laatste dagen in Arizona ooit. Het was een van de talrijkste menigten die in de afgelopen 189 jaar een president van de kerk hoorden spreken. Hij werd in het State Farm Stadium vergezeld door zijn vrouw, Wendy, en door president Dallin H. Oaks (een van zijn raadgevers in het Eerste Presidium) en diens vrouw, Kristen.

Er waren ook meer dan dertig plaatselijke godsdienstige leiders, leiders in de gemeenschap en overheidsvertegenwoordigers aanwezig. Voor aanvang van de devotional sprak president Nelson met een aantal van hen, onder wie Doug Ducey, gouverneur van Arizona; Thelda Williams, burgemeester van Phoenix; Z.E.H. Thomas J. Olmsted, rooms-katholieke bisschop van Phoenix; Michael M. Crow, president van de Arizona State University; en Spencer Blake van het plaatselijke tv-kanaal CBS 5.

Gouverneur Ducey noemde de bijeenkomst op zondagavond ‘niet alleen een viering van het pluralisme van ons land, maar ook van de warmte en hartelijkheid van Arizona ten opzichte van mensen van verschillende achtergronden en godsdiensten’. Hij bedankte president Nelson en de gemeenschap van heiligen der laatste dagen voor hun bijdrage ‘om de hardnekkige problemen die heel het land treffen, op te lossen’.

‘Het was niet wat ik had verwacht. Het was veel beter’, aldus burgemeester Williams over haar gesprek met president Nelson vóór de devotional. ‘Hij is een vriendelijke, onderlegde, avontuurlijke man. Ik heb veel respect voor zijn mening. Ik was onder de indruk van zijn reisschema. Ik dacht dat ik het druk had, maar mijn programma is niets vergeleken met het zijne. En dat op zijn leeftijd! [President Nelson is er 94.] Dat is opmerkelijk.’

Bisschop Olmsted was blij dat president Nelsons beschrijving van de zoektocht van heiligen der laatste dagen naar waarheid met katholieke ideeën overeenstemde. ‘[Hij zei] dat we niet alleen in ons geloof, maar ook in de wetenschap naar waarheid zoeken’, aldus bisschop Olmsted. ‘En daar staan wij als katholieken ook volledig achter. Paus Johannes Paulus II heeft gezegd dat we in onze zoektocht naar waarheid op twee vleugels vliegen: geloof en verstand. Wetenschap en godsdienst. Als we echt waarheid zoeken, gebruiken we elke beschikbare manier. Waarheid is altijd verenigd.’

President Crow had een vergelijkbaar standpunt betreffende president Nelsons visie van waarheid en het leven. ‘Hij was heel positief over de toekomst, en de creativiteit en verbondenheid van geloof en wetenschap, en hoe we alle ideeën bijeen moeten brengen, zodat we een betere plek voor ons allen kunnen opbouwen.’

Een overzicht van de andere sprekers

President Oaks sprak over de vele veranderingen die de kerk het afgelopen jaar heeft doorgevoerd, en herinnerde de heiligen der laatste dagen eraan dat een verandering van hart het allerbelangrijkste is.

‘Verandering is bijna altijd spannend’, zei president Oaks. ‘De veranderingen betreffende onze bijeenkomsten en beleidsregels behoren ons te helpen, maar ze zullen onze leden niet uit zichzelf de vooruitgang brengen die onze hemelse Vader voor ogen heeft. De veranderingen die ons op het verbondspad vooruithelpen, zijn niet de wijzigingen in het beleid en de werking van de kerk, maar de wijzigingen die we in onze verlangens en daden doorvoeren.’

Met Valentijnsdag in het verschiet legde zuster Nelson uit dat die dag zowel geweldig als verschrikkelijk kan zijn – geweldig als we een geliefde hebben, verschrikkelijk als we eenzaam zijn.

‘Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we de liefde voelen die Zij voor ieder van ons hebben. En de Heiland zegt tegen ons allemaal: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht”’, aldus zuster Nelson. ‘We kunnen onze hemelse Vader en onze Heiland een prachtig valentijnsgeschenk geven door onszelf te verootmoedigen, ons hart voor hun liefde open te stellen, en de geboden van de Heer steeds beter te onderhouden.’

Zuster Oaks vertelde over een vriendin die lid van de kerk in Chicago is. Die vriendin heeft haar door haar kankerdiagnose en -behandeling getoond wat het inhoudt om in moeilijke tijden echt op Jezus Christus te vertrouwen.

‘Toen we elkaar ontmoetten, wist ik niet dat ze kanker had’, zei zuster Oaks. ‘Ik voelde alleen de schoonheid van haar ziel, haar verlangen om de Heer te dienen, en haar grote dankbaarheid voor haar leven en gezin. Pas later, toen ze me vertelde over haar beproevingen en hoe de Heer haar had geschraagd, beschermd en getroost, besefte ik dat ik de kracht van de verzoening in werking zag. Mijn vriendin deed er een beroep op en vertrouwde erop. De verzoening gaf haar kracht. Als wij ons in tijden van beproeving tot Christus wenden, zal Hij ons steunen.’

President Nelsons opiniestuk voor de Arizona Republic

Vóór zijn bezoek had president Nelson op verzoek van de krant Arizona Republic een opiniestuk geschreven. In zijn boodschap schreef president Nelson over zijn bezoek aan het stadje Paradise (Californië) in januari, waar hij en zijn vrouw, Wendy, de mensen hielpen die door de bosbranden waren getroffen. Toen president en zuster Nelson de plaatselijke bevolking wilden troosten, werden zij op hun beurt getroost vanwege het verlies van hun dochter Wendy, die slechts 40 uur eerder aan kanker was bezweken. Door de geloofsband tussen president en zuster Nelson, en de heiligen der laatste dagen in Californië – hun geloof dat God het hart kan genezen – vloog president Nelson ‘getroost door de verzekering dat God over zijn lijdende kinderen waakt’ weer naar huis.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.