Nieuwsartikel

Zusterhulpvereniging viert 175-jarig bestaan

Op 18 maart 2017 viert de Zusterhulpvereniging van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen haar 175-jarig bestaan.
   

   

Deze vereniging werd opgericht op 17 maart 1842 in de plaats Nauvoo, Illinois in de Verenigde Staten en is de oudste vrouwenorganisatie ter wereld. Bij de oprich-ting zei de presidente, Emma Smith: “Wij gaan iets bijzonders tot stand brengen”

Deze voorspelling is uitgekomen want 175 jaar later bestaat deze vereniging nog steeds en haar doelstelling is:

“Vrouwen voor te bereiden op de zegeningen van het eeuwige leven, door hun geloof en rechtschapenheid te vergroten, gezinnen te sterken en mensen die in nood zijn te dienen”

De  zusterhulpvereniging verwezenlijkt die doelen door middel van evangelie-onderwijs op zondag, dienstbetoon, huisbezoek en welzijnszorg.

Wij willen deze bijzondere gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u van harte uit voor deze feestelijke viering van 13.30 tot 17.00 uur in het kerkgebouw van Zoetermeer, Zegwaartseweg 47. Het Thema is : “Een hart als het Zijne”

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.