Onderwerp

Aäronisch priesterschap

De lagere van de twee niveaus van de priesterschapsorde in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het Aäronisch priesterschap wordt verleend aan getrouwe mannelijke leden van de kerk vanaf twaalf jaar. Iedere man wordt persoonlijk door handoplegging geordend. Wie zo is geordend, ‘draagt’ het priesterschap; de meeste mormoonse mannen en jongens zijn priesterschapsdragers.

Er zijn vier ambten in het Aäronisch priesterschap: diaken, leraar, priester en bisschop (een bisschop draagt ook het Melchizedeks priesterschap en leidt een plaatselijke kerkgemeente, wijk genaamd). Diakenen zijn meestal tussen de twaalf en veertien jaar, leraren tussen de veertien en zestien jaar en priesters tussen de zestien en achttien jaar. Mannen die na hun achttiende lid van de kerk worden, hoeven niet alle drie niveaus te doorlopen en beginnen meestal als priester.

Dragers van het Aäronisch priesterschap bereiden het avondmaal (de communie) voor en bieden het tijdens de zondagse eredienst aan de leden aan. Zij bezoeken de leden thuis, zamelen geld in voor de armen en verrichten ander vrijwilligerswerk. De naam van het Aäronisch priesterschap is afkomstig van Aäron, de broer van Mozes, in het Oude Testament.

Zie ook: Melchizedeks priesterschap; Priesterschap

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.