Onderwerp

Algemeen autoriteit

Een term voor een van de senior leiders van de kerk. Het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen, het Eerste en Tweede Quorum der Zeventig en de Presiderende Bisschap zijn allemaal algemene autoriteiten.

Zie ook Leiderschap en organisatie

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.