Onderwerp

Algemene conferentie

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen uit de hele wereld komen twee keer per jaar in Salt Lake City (Utah, VS) voor de algemene conferentie bijeen. Er worden in het voor- en najaar zes bijeenkomsten gehouden waarin de leden instructie van hun kerkleiders ontvangen. De bijeenkomsten worden ook wereldwijd in veel talen uitgezonden. Op de andere zondagen gaan de leden in hun plaatselijke kerkgemeente naar de kerk.

De bijeenkomsten in het voorjaar noemt men de aprilconferentie, die in het najaar de oktoberconferentie.

De eerste bijeenkomst van de algemene conferentie is de algemene vrouwenbijeenkomst, die telkens plaatsvindt op de zaterdag vóór het eerste weekend van april en oktober, waarin de overige vijf bijeenkomsten gehouden worden. De algemene vrouwenbijeenkomst is voor alle vrouwen, jongevrouwen en meisjes van de kerk vanaf acht jaar bestemd.

In de twee uur durende bijeenkomsten op zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondagochtend en zondagmiddag in april en oktober zijn belangstellenden welkom. Er is ook een zaterdagavondbijeenkomst voor alle mormoonse mannen en jongemannen die het priesterschap dragen.

De heiligen der laatste dagen komen van over de hele wereld om de algemene conferentie in het conferentiecentrum met 21.000 zitplaatsen te Salt Lake City bij te wonen. Voor elke bijeenkomst zijn gratis plaatsbewijzen beschikbaar. Wie geen plaatsbewijs kan bemachtigen, wordt op de wachtlijst gezet. Op het nabijgelegen Temple Square bevinden zich overloopruimtes voor de mensen die niet in het Conferentiecentrum terecht kunnen.

Aangezien de overgrote meerderheid van de ruim vijftien miljoen kerkleden de algemene conferentie niet ter plaatse kan bijwonen, worden de bijeenkomsten via satelliet in meer dan negentig talen naar ruim 7.400 kerkgebouwen in 102 landen uitgezonden. Bovendien streamt de kerk de bijeenkomsten live op LDS.org, het YouTube-kanaal LDS General Conference en het Mormon Channel. De leden kunnen de algemene conferentie ook op tv volgen op de in Salt Lake City gevestigde zender KSL of op BYUtv, die via de kabel en andere digitale kanalen beschikbaar zijn.

Tijdens de conferentie behandelen leiders van de kerk een uitgebreid scala aan evangelieonderwerpen. Ze richten hun woorden zowel tot de leden van de kerk als tot overheids-, geloofs- en gemeenschapsvertegenwoordigers en andere gasten. De sprekers zijn onder meer de wereldwijde leider van de kerk, president Thomas S. Monson, en zijn raadgevers in het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk. Ook de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en andere leiders houden toespraken.

Die toespraken gaan meestal over evangeliebeginselen of andere belangrijke eigentijdse onderwerpen. De sprekers sporen personen en gezinnen aan om Jezus Christus te volgen.

Na de conferentie publiceert men de toespraken op LDS.org en in de kerkelijke tijdschriften Ensign [Engelstalig] en Liahona zodat de leden ze kunnen lezen en bestuderen. De muziek voor de conferentiebijeenkomsten wordt door het Mormon Tabernacle Choir, organisten, andere kerkkoren en de aanwezigen verzorgd. De muziek accentueert de evangeliethema’s.

De leiders van de kerk houden de algemene conferentie sinds 1830, het jaar waarin de kerk gesticht werd door Joseph Smith. Ongeveer dertig leden en een aantal belangstellenden woonden de allereerste conferentie bij. Nu wordt de conferentie simultaan in ruim negentig talen, van Albanees tot Zweeds, vertaald voor het grote en voortdurend toenemende internationale ledental. Ook gebarentaal en ondertiteling zijn beschikbaar.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.