Onderwerp

Apostel

Het hoogste priesterschapsambt in de kerk. Apostelen worden voor de rest van hun leven geroepen en zijn ‘bijzondere getuigen’ van Jezus Christus. Zij maken deel uit van de hoogste bestuurslichamen van de kerk. Drie apostelen vormen het Eerste Presidium. Twaalf andere vormen het Quorum der Twaalf Apostelen.

Zie ook Quorum der Twaalf Apostelen

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.