Onderwerp

Archief in de Granite Mountain

De grootste verzameling genealogische documenten is te vinden in een veilig archief in de bergen bij Salt Lake City (Utah). De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft in 1965 een archief in de Granite Mountain gebouwd om belangrijke documenten te behouden en te beschermen, waaronder een grote verzameling microfilms met familiehistorische gegevens.

Om veiligheidsredenen heeft het publiek geen toegang tot het archief in de Granite Mountain, maar klik hier voor een video.

In het archief worden ruim 3,5 miljard afbeeldingen op microfilm, microfiche en digitale media bewaard. Momenteel is de kerk bezig om de microfilms te digitaliseren en beschikbaar te stellen door middel van de website FamilySearch.org. Om meer over het proces te weten te komen, kunt u deze video bekijken.

De afbeeldingen in het archief in de Granite Mountain zijn verzameld door middel van overeenkomsten met archieven, bibliotheken en kerken in ruim honderd landen. Kopieën van deze documenten worden gratis aan de documentbeheerder verstrekt. Soms worden er extra kopieën verschaft om documenten te vervangen die door een natuurramp of brand verloren zijn gegaan. Klik hier om een verhaal te zien over de manier waarop de kerk in staat was om waardevolle genealogische documenten te vervangen voor het land Niue in Oceanië dat door een verwoestende orkaan was getroffen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.