Onderwerp

Conferentie

Een bijeenkomst die periodiek gehouden wordt om zaken van de kerk te regelen, de positie van functionarissen te bevestigen en de leden van de kerk te instrueren en aan te moedigen. Conferenties kunnen op wijk-, ring-, regionaal of wereldwijd (algemeen) niveau worden gehouden. De kerk houdt jaarlijks twee algemene conferenties, in april en oktober. Ze zijn voor alle leden en worden geleid door het Eerste Presidium van de kerk.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.