Onderwerp

De Godheid

De Drie-eenheid waar aanhangers van het traditionele christendom in geloven, wordt door leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de Godheid genoemd. Heiligen der laatste dagen gebruiken dezelfde term voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar zien de drie leden van de Godheid op een aanzienlijk andere manier dan aanhangers van het traditionele christendom dat doen.

God de Vader

God wordt in de kerk vaak onze hemelse Vader genoemd, omdat Hij de Vader van alle geesten is en alle mensen naar zijn beeld heeft geschapen (Genesis 1:27). Het is een passende term voor een God die rechtvaardig, zachtaardig, alwetend en almachtig is. Mormonen geloven dat Hij een lichaam heeft zoals dat van een mens, maar dan in een volmaakte, onsterfelijke staat. Onze hemelse Vader stelde het ‘heilsplan’ in, waardoor mensen in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren en voor eeuwig met hun gezin samenzijn. Dat is zelfs zijn werk — de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van zijn zoons en dochters tot stand brengen.

Jezus Christus

Jezus Christus staat centraal in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die ook zijn naam draagt. Elk gebed thuis en elke toespraak in de kerk wordt beëindigd in de naam van Jezus Christus. Het avondmaal (communie) waar de leden elke week tijdens de dienst van nemen, is een symbool van zijn verzoening. Heiligen der laatste dagen aanvaarden ten volle de beschrijving in het Nieuwe Testament van de geboorte, het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft net zoals zijn Vader een stoffelijk lichaam — hetzelfde lichaam waarmee hij na zijn opstanding uit de graftombe tevoorschijn kwam, en welke zijn apostelen mochten betasten en zien (zie Lucas 24:39).

Jezus was de enige volmaakte mens die ooit heeft geleefd, en is voor iedereen het voorbeeld geweest dat zij dienen te volgen. Omdat mensen fouten maken, zorgt het zoenoffer van Christus ervoor dat de prijs voor zonde betaald wordt op voorwaarde van bekering. Ook kan door zijn offer het hele mensdom in onsterfelijkheid worden opgewekt. Hij is de Heiland en zal in de toekomst onze Rechter zijn.

Heilige Geest

Leden van de kerk geloven dat de Heilige Geest een geest is, niet een stoffelijk wezen. De speciale taak van de Heilige Geest is van de Vader en de Zoon te getuigen, de waarheid te openbaren, te troosten en te heiligen. Hij is een goddelijke gids en leerkracht.

Heiligen der laatste dagen geloven dat de Heilige Geest rechtvaardige mensen kan inspireren en beïnvloeden als zij voor zijn ingevingen openstaan. De ‘gave’ van de Heilige Geest is daarnaast het voorrecht om zijn constante aanwezigheid te kunnen voelen, mits de geboden nageleefd worden. Leden van de kerk worden na hun doop door een priesterschapsdrager, die zijn handen op hun hoofd legt, gezegend met de woorden: ‘Ontvang de Heilige Geest’.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.