Onderwerp

District

De meeste kerkgemeenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn geografisch in ringen georganiseerd, te vergelijken met bisdommen, en bestaan uit meerdere kerkgemeenten die wijken worden genoemd. In gebieden waar minder leden van de kerk zijn, zijn de heiligen der laatste dagen in districten verdeeld, een kleine versie van een ring. Ieder district bestaat uit gemeenten. De onbezoldigde leider van een district is een districtspresident. Een district kan uitgroeien tot een ring.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.